Stort midjemått ger ökad dödsrisk hos äldre

En ny studie från Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs universitet visar att äldre personer som har ett stort midjemått har en högre dödlighet än de personer som är smalare om midjan. Midjemåttet är alltså en viktig faktor som fortfarande har större betydelse än man tror för hälsan även hos äldre personer.

Inte bara undervikt är farligt för äldre

Tidigare har samstämmig forskning visat att undervikt är farligare än övervikt för äldre personer. Men nu har en ny studie från Sahlgrenska akademin visat på att även midjemåttet är förknippat med ökad dödlighet hos äldre personer.

Stor internationell studie

Det är en internationell grupp forskare som bland annat omfattar forskare från Sahlgrenska akademin har sammanfört uppgifter från totalt 30 stycken vetenskapliga studier med syftet att kunna kartlägga olika riskfaktorer kopplade till dödlighet hos äldre personer. Studien omfattar 32 000 män och 25 000 kvinnor i åldrarna mellan 65 och 74 år från fler än tio olika länder. I studien har man följt deltagarna under fem års tid. Artikeln The association between waist circumference and risk of mortality considering body mass index in 65- to 74-year-olds: a meta-analysis of 29 cohorts involving more than 58 000 elderly persons är publicerad i International Journal of Epidemiology.

Stort midjemått farligare än högt BMI

Resultaten från studien visar att äldre personer som har ett stort midjemått också har en ökad risk för att dö, framförallt i kardiovaskulära sjukdomar. Detta oavsett ifall deras BMI är lågt, högt eller normalt. Resultaten är också kontrollerade för rökning och ålder. Ett ohälsosamt midjemått ger alltså en ökad dödlighet. Enligt studien så räknar man ett midjemått på över 102 centimeter hos män och över 88 centimeter hos kvinnor som ohälsosamt stort. Ett midjemått på över 132 centimeter hos män respektive 116 centimeter hos kvinnor är dessutom kopplat till en generellt ökad dödsrisk både i cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och respiratoriska sjukdomar.

Midjemåttet har betydelse även för äldre

Sedan tidigare vet man att midjemåttet har starka kopplingar till rubbningar i socker- och fettomsättningen i kroppen. Den nya studiens resultat ger ett gediget underlag för att midjemåttet är en viktig faktor som fortsätter ha en stor betydelse för hälsan även hos äldre män och kvinnor. Det intressanta i studien är att midjemåttet visade sig ha större betydelse för livslängden än BMI som annars är ett mått som frekvent används för att mäta övervikt och fetma. Men forskarna är överrens att trots de nya resultaten så menar man att undervikt generellt sett är farligare än övervikt för äldre personer.

Källa:

http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2012/03/31/ije.dys008.full.pdf+html

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar