Säkerhet i gymmet

Säkerhet är ett ämne som ständigt diskuteras i olika sammanhang men har många gånger glömts bort av gymmen. Instruktioner, teknik och rätt utförande är sådant som är viktigt när det kommer till säkerhet, men det finns en del andra punkter som inte alltid når fram till utövaren.

Nedan listar vi några säkerhetspunkter som du alltid bör ha i åtanke när du tränar.

Tillräckligt med plats
Träning med fria vikter och ibland även maskiner är något som kräver en viss yta för att genomföras och i synnerhet när det gäller övningar som marklyft och knäböj. Se alltid till att du har tillräckligt med yta för att genomföra övningen säkert utan att komma i kontakt med föremål eller andra besökare.

Träna aldrig ensam
En gym-miljö innehåller flertalet olika områden där du som utövare kan skada dig om du exempelvis missbedömmer din styrka. Därför är det aldrig bra  att träna ensam eftersom ett eventuellt missöde kan innebära att du skulle behöva omedelbar assistans av en besökare.

Var uppmärksam
Att vara uppmärksam är viktigt både hos utövaren men också hos övriga besökare. Att gå in eller stöta till någon som utför en övning kan få katastrofala följder både för utövaren men även hos den som går in i utövaren.

Se upp för lösa föremål
Det är inte alltid alla besökare plockar undan efter sig vilket leder till att det kan ligga lösa föremål där du ska utföra en övning. Se därför alltid till att platsen där du utför övningen är rensad från sådant som kan missgynna dig i ett övningsutförande.

Använd passare
Finns det en osäkerhet i hur en övning ska utföras eller hur mycket du klarar av att lyfta är det alltid bra att använda en passare som hjälper till om ansträningen skulle bli för stor. I utgångspunkten lastas inte mer vikt än vad som hanteras men muskelutmattning kan ske när man är i ett känsligt läge varför en passare kan vara till stor hjälp.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar