Promenader kan minska risken för hjärtrelaterade sjukdomar lika mycket som löpning

Raska promenader kan sänka risken att drabbas av högt blodtryck, högt kolesterol och diabetes – lika mycket som en joggingtur, detta enligt ett överraskande forskningsresultat som publicerats i the American Heart Associations tidskrift Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Minskad risk för många sjukdomar

En grupp forskare analyserade data från personer som deltagit i the National Runner´s Health Study respektive the National Walker´s Health Study. Totalt var det 33 060 löpare och 15 045 gångare som deltagit i de båda äldre studierna och således omfattades av den nya studien.

Forskarna upptäckte att såväl promenader i måttlig takt som intensiv löpning resulterade i liknande minskningar i risken för att drabbas av högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar under de sex år som studien pågick.

Involverar samma muskelgrupper

– Promenader och löpning utgör ett idealiskt test av de hälsomässiga fördelar som man får av promenader av måttlig intensitet och löpning av intensiv intensitet, eftersom de involverar samma muskelgrupper och samma kroppsaktiviteter som utförs vid olika intensiteter, berättar Paul T Williams, som är studiens huvudförfattare och forskare vid Lawrence Berkeley National Laboratory. Medförfattare till studien var Paul T Thompson. Studien finansierades av the National Heart, Lung and Blood Institute.

Till skillnad från tidigare studier utvärderade forskarna resultatet av promenader och löpning utifrån vilket avstånd man tillryggalagt under motionspasset, inte utifrån den tid som man motionerat. Deltagarna tillhandahöll aktivitetsdata genom att svara på enkäter.

Ju mer förbrukad energi, desto fler hälsofördelar

Ju mer löparna sprang och ju mer fotgängarna gick, desto fler hälsofördelar fick de. Om mängden energi som förbrukades var desamma mellan de två grupperna så var också hälsofördelarna jämförbara, fortsatte Williams.

När man jämförde energiförbrukningen med de olika diagnosticerade sjukdomar som en del av deltagarna i studien angav att de drabbats av, exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, högt kolesterol och högt blodtryck, upptäckte forskarna att:

  • Löpning minskade risken för att drabbas av högt blodtryck med 4.2 procent, medan promenader minskade risken med 7.2 procent.
  • Löpning minskade risken för att drabbas av högt kolesterol med 4.3 procent, medan promenader minskade risken med 7 procent.
  • Löpning minskade risken för att drabbas av diabetes med 12.1 procent, jämfört med 12.3 procent för promenader.
  • Löpning minskade förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar med 4.5 procent jämfört med 9.3 procent för promenader.

Vid jämförelserna tog man endast hänsyn till när deltagarna insjuknade för första gången i respektive sjukdomstillstånd.

– Promenader kan vara en mer långsiktigt hållbar aktivitet för vissa personer när man jämför med löpning, men de som väljer att jogga kommer att utöva dubbelt så mycket motion än de som väljer att promenera. Det är förmodligen eftersom de kan tillryggalägga dubbelt så lång sträcka på en timme, säger Williams.

Deltagarna var mellan 18 och 80 år gamla, men huvuddelen av deltagarna befann sig i 40-års åldern och i 50-års åldern. Män representerade 21 procent av de som promenerade och 51,4 procent av löparna.

– Folk letar alltid efter ursäkter för att slippa motionera, men nu har de ett enkelt val att antingen springa eller promenera för att investera i sin framtida hälsa, avslutar Williams.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar