Olika typer av muskelfibrer

Människans skelettmuskulatur delas oftast in i 3 olika muskelfibrer, typ I, typ IIa, och typ IIb. De används av kroppen för att omvandla kemisk energi till rörelseenergi.

Typ I

Typ I används primärt i uthållighetsarbete. Denna typ av muskelfibrer brukar också kallas långsamma fibrer och är känd för dess kapacitet att producera energi med hjälp av syre. Främsta drivmedlet för typ I är fett vilket gör muskeln mer uthållig och lämpad för uthållighetsträning så som långdistanslöpning. På grund av den höga halten av myoglobin är färgen på typ I röd.

Få tips för effektivare träning i vårt nyhetsbrev, allt är gratis:
www.mucles.se/nyhetsbrev/

Typ IIa

Typ IIa är en blandning mellan långsamma och snabba muskelfibrer och har både aerobisk (syre) och anaerobisk (glykolytisk) kapacitet. Tillsammans med typ IIb är dessa i högre grad avsedda för kraft och styrka. Även typ IIa är rödaktig lik typ I också på grund av höga halter av myoglobin.

Tips varje vecka, registrera dig för vårt nyhetsbrev:
https://mygreatness.com/nyhetsbrev/

Typ IIb

Typ IIb är snabbare muskelfibrer med hastiga kontraktioner. Typ IIb är nästan uteslutande anerobiska och har ingen eller väldigt liten möjlighet att utnyttja det aerobiska systemet för energiproduktion. Muskelfiber av typen IIb använder energikällan glykogen som finns lagrat i musklerna. Typ IIb är känsligare för utmattning jämfört med tidigare nämnda fibrer, det beror på mjölksyrabildningen i samband med glykolysen. Färgen på typ IIb är nästintill vit pga. uteblivet myoglobin.

muskelfibrer vid träning
Foto: Bernd Libbach – stock.adobe.com
,Du har säkert hört att man har olika genetiska förutsättningar för att klara av diverse utmaningar. En av dessa förutsättningar kan vara vad du är född med en viss av muskelfibrer. En människa vars muskelfibrer domineras av typ IIa eller typ IIb, kan säkert bli en medelgod långdistanslöpare. Däremot hade kanske denna person varit en utmärkt styrkelyftare.

När används de olika typerna vid träning?

Typ IIb skapas vid maximalt arbete medan typ I och typ IIa används vid såväl liten som måttlig fysik aktivitet. Omfattningen av muskelfibrer i den mänskliga kroppen skiljer sig åt från person till person. Likaledes kan en muskel innehålla alla tre typer fibrer. Typ II är de som volymmässigt blir störst, det är dessa man vill skapa vid muskeluppbyggnad.

Muskelfibrernas betydelse är bara en av flera faktorer som spelar in på hur man kommer att påverkas av träning.

*Myoglobin är ett protein innehållande mycket järn som ansvarar för lagring och transport av syre. Myoglobinet gör att aerobiska fibrer får en rödaktig färg.,,

ALLT OM TRÄNING DIREKT TILL DIN INKORG!
TräningstipsNyttiga receptArtiklar

Jag vill gå med!

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar