Mycket tevetittande och lite motion ger färre spermier

En studie som har genomförts av forskare på Harvard i USA har visat att de män som tittar mycket på teve och motionerar lite har färre spermier än mer aktiva män.

Tevetittande det starkaste sambandet med spermieantal

Det är fertilitetsforskare vid Harvard School of Public Health i USA som har undersökt vanorna hos 189 män i tjugoårsåldern. Bland annat undersökte man deras vanor när det gällde tevetittande, kost och motion. Den faktor som visade sig ha det starkaste sambandet med spermieantal var just tevetittandet. De män som satt stilla mer än 20 timmar per vecka framför teven hade endast hälften så många spermier än de män som knappt tittade på teve alls. De män som tränade mer hade också fler spermier än de män som knappt brukade motionera alls. Studien är publicerad i British Journal of Sports Medicine.

Soffpotatisarna hade färre spermier

Det var alltså närmare 200 unga studenter som deltog i studien. Bland de tillfrågade unga männen hade de män som idrottade minst 15 timmar per vecka i snitt hela 73 procent fler spermier jämfört med de män som idrottade lite eller ingenting alls. De män som brukade titta på teve under 20 timmar eller mer per vecka hade i genomsnitt 44 procent färre livskraftiga spermier än de som tittade lite på teve eller ingenting alls.

Förutsättningar för studien

I studien deltog 189 studenter från University of Rochester i New York State, USA. Männen var mellan 18 och 22 år gamla. Studien genomfördes mellan åren 2009 och 2010. Männen blev ombedda att svara på frågor kring hur mycket de motionerat under de senaste tre månaderna och med vilken intensitet de motionerat. De fick också svara på frågor kring hur mycket tid de spenderat med att titta på teve, DVD-filmer eller videofilmer under samma period. Dessutom fick de svara på frågor relaterat till deras hälsa, framförallt om faktorer som skulle kunna påverka spermiekvaliteten. Dit hör exempelvis frågor om kostvanor, sömn, rökning och stress. Hälften av männen var normalviktiga. Tre fjärdedelar var icke-rökare. Förekomsten av sjukdomar och andra medicinska problem var låg.

Ju mer fysisk aktivitet, desto fler spermier

När forskarna analyserade resultaten från studien visade det sig att mängden fysisk aktivitet som männen genomförde under perioden varierade mellan 5 och 14 timmar per vecka. Den tid som männen ägnade åt tevetittande varierade mellan 4 och 20 timmar per vecka. Det visade sig att de män som var mer fysiskt aktiva tenderade att ha en mer hälsosam kosthållning än de män som var mer stillasittande och tittade mer på teve. Resultatet från studien visade också att de män som var mest fysiskt aktiva, det vill säga de som spenderade mer än 15 timmar i veckan på måttlig till intensiv motion, hade 73 procent fler spermier än de män som var mindre fysiskt aktiva. Mängden motion påverkade däremot inte spermiernas rörlighet, form eller sädesvätskans mängd. När forskarna tittade närmare på träningsintensitet visade studiens resultat att lättare fysisk aktivitet inte hade någon inverkan på spermiernas antal, oavsett hur frekvent motionen utövades.

Ju mer tevetittande, desto färre spermier

Tevetittande hade däremot en motsatt effekt. De män som tittade mest på teve, mer än 20 timmar i veckan, hade en spermiemängd som var 44 procent lägre än de män som tittade minst på teve. Mängden tevetittande hade inte heller någon inverkan på spermiernas rörlighet, form eller sädesvätskans mängd. Men till skillnad från exempelvis rökning, där motion kan minska de negativa biverkningarna, så verkar det vara så att mycket tevetittande motverkar de positiva effekterna av träning. Dock påpekar forskarna att detta kan vara en tillfällighet i just denna studie.

Endast ett statistiskt samband än så länge

Forskargruppen påpekar dock att man än så länge endast har hittat ett statistiskt samband, inte ett orsakssamband. De kan inte utifrån studiens resultat säga ifall det är tevetittandet i sig som faktiskt ger färre spermier, eller om det kan vara så att de män som har färre spermier tillhör en grupp som ser mer på teve än andra män. Exempelvis kan det nämligen vara så att de män som har en dålig spermakvalitet eller ett lägre antal spermier också kan ha en lägre produktion av det manliga könshormonet testosteron. Om man har lägre mängd testosteron kanske man är mindre benägen att motionera och mer benägen att sitta stilla framför teven.

Måste fastställa ett orsakssamband

För att kunna fastställa ett orsakssamband och ta reda på om det är stillasittande som orsakar en sämre spermakvalitet och färre spermier, eller om det är tvärtom så att man är mer benägen att ha en stillasittande livsstil ifall man har en dålig spermaproduktion så måste man gå vidare med en studie där man tittar på ifall förändringar i livsstilen ger fler spermier. Först då kan man dra slutsatser om vad det beror på att tevetittande män har färre spermier. Forskarna menar också att vilken typ av motion man utövar kan ha påverkan på spermiernas antal och kvalitet. Tidigare studier har visat att vissa typer av motion ger en bättre spermiekvalitet och andra typer av motion ger sämre spermiekvalitet, så forskarna hävdar att det är viktigt att genomföra fler studier för att se vilken typ av motion som är bäst för spermierna.

Inget samband mellan fertilitet och spermieantal

Det är många studier som under de senaste åren har pekat mot att spermiekvaliteten och spermiemängden hos västerländska män har minskat under de senaste decennierna. Men Harvardforskarna som ligger bakom den senaste studien påpekar att det än så länge inte finns något känt samband mellan en lägre halt av spermier i sädesvätskan och nedsatt fertilitet. Så även om man nu är en soffpotatis som har färre spermier behöver det inte automatiskt innebära att man har en lägre chans att kunna få barn. Däremot kan det vara så att en fysisk livsstil kan förbättra spermiekvaliteten och med tanke på att motion också ger många andra positiva hälsofördelar så är det aldrig fel att bli lite mer fysiskt aktiv – man har mycket att vinna på detta.

Tidigare studier visar också på sjunkande spermiekvalitet

I december publicerades den största studien hittills som har studerat hur spermiekvaliteten har ändrats genom åren. Det visade sig att mellan 1989 och 2005 hade spermiernas antal sjunkit med en tredjedel i genomsnitt hos de fler än 26 000 män som deltog i den stora studien. Ett sjunkande spermieantal har också blivit följt av en ökning i förekomsten av testikelcancer. Under de senaste 30 åren har förekomsten av testikelcancer fördubblats. Även när det gäller andra sexuella störningar så har förekomsten ökat. Tidigare studier har visat att livsstilen har stor påverkan på spermiekvaliteten, exempelvis kan högt BMI, rökning och alkohol ha en dålig effekt på spermiernas antal och kvalitet. Att bära tighta kalsonger har också visat sig vara relaterat till en sämre spermiekvalitet.

Så förbättrar du spermiekvaliteten

  • Håll dig kall – det har visat sig att boxerkalsonger ger en lägre kroppstemperatur än tighta kalsonger, vilket är bra för spermiekvaliteten.
  • Ät mer mat från havet – ostron exempelvis innehåller mycket zink, vilket förbättrar spermiekvaliteten.
  • Välj ekologiskt – vissa bekämpningsmedel som används på livsmedel kan stoppa produktionen av testosteron i upp till 17 timmar efter man ätit dem.
  • Ät mer nötter – studier har visat att framförallt valnötter kan förbättra såväl rörlighet och vitalitet hos spermierna.
  • Drick mindre alkohol – en stor alkoholkonsumtion kan minska halten testosteron med upp till 20 procent.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar