Musik kan öka uthålligheten vid träning

Många gym har musik på som de tränande får lyssna på under träningspasset. På många ställen kan man också ha med sig egna hörlurar för att på så sätt kunna lyssna på den musik man vill under till exempel konditionsträningen. Men har du tänkt på att det kan finnas en anledning till att musiken finns där? Eller att träningen går bättre med musiken än utan?

Intressanta resultat

En undersökning gjord vid Brunel University´s of Sport and Education har visat att musik kan öka en persons fysiska uthållighet samtidigt som den också gör konditionsträningen mer positiv. I studien deltog 30 deltagare. De fick springa på löpband samtidigt som de lyssnade på musik. De skulle försöka springa i takt med musiken medan de tränade på löpbandet. Resultaten var intressanta. Det visade sig nämligen att musiken dels ökade uthålligheten med upp till 15 procent och dels ökade den tillfredsställelse som träningen ger.

Positiva trots nära utmattning

En annan intressant upptäckt var att forskarna insåg att den ökade motivationen som musiken gav påverkade också tolkningen av trötthetssymptom så att deltagarna lyckades träna ända på gränsen till utmattning – ändå kände de sig positiva och glada efter träningen. Det tolkade forskarna som att musik ger en mycket högre uthållighet vid träning jämfört med om man tränar utan musik.

Rock och pop bäst

Det handlar förstås inte om vilken musik som helst. I studien konstaterade forskarna att en blandning av rock och pop verkade vara extra motiverande och uppmuntrande. I studien tränade deltagarna bland annat till the Red Hot Chili Peppers, Madonna och Queen.

Musik bra vid både träning och studier

Resultaten från studien är väldigt användbara. Inte minst den som precis har börjat träna, den som inte känner sig särskilt motiverad att träna eller den som håller på att tröttna på träningen kan ha stor nytta av de resultat som framkom i musikstudien. Även tidigare forskning har visat att musik ger en ökad motivation, såväl vid motion som vid inlärning. Många studerar ju framgångsrikt till musik också.

Motivation viktigt vid träning

Att ha ökad motivation vid träning ger många fördelar, som att man lättare tränar det program som man har planerat utan att avbryta i förtid, att man lättare tar i under träningen, att man blir mer motiverad att träna igen eftersom man upplevde den förra träningen som positivt, att man lättare fortsätter träna en längre tid utan att tröttna samt att man känner sig nöjd efter träningen.

Studien är publicerad i Journal of Sport & Exercise Psychology och den är en del av ett stort forskningsprogram där man i över 20 år har studerat musikens betydelse på träning och motion.

Källor:

Karageorghis, CI., Priest, DL., Williams, LS., Hirani, RM., Lannon, KM. and Bates, BJ., Ergogenic and psychological effects of synchronous music during circuit-type exercise, Psychology of Sport and Exercise 11 (6) : 551- 559

http://journals.humankinetics.com/JSEP

http://www.thesportjournal.org/article/music-sport-and-exercise-update-research-and-application

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar