Motion påverkar livslängden

En ny svensk studie visar att motion påverkar livslängden lika mycket som att sluta röka. Om en femtioårig man som inte har tränat tidigare börjar träna regelbundet så kan han förlänga sitt liv med mer än två år. Det är alltså aldrig för sent att börja träna. Det visar en studie från Uppsala Universitet som har publicerats på hemsidan för medicintidskriften British Medical Journal.

Nya rön som förbättrar livslängden

Det brukar vara vanligt att läkare ger rådet att man ska sluta röka och gå ner i vikt för att man ska få behålla hälsan. Men faktum är att det kan vara ett minst lika bra råd att börja träna för att förbättra hälsan och leva längre.

Stor och långsiktig studie

Studien tillhör de större i Sverige. Det är forskare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala Universitet som har följt hela 2200 män från Uppsalatrakten under så lång tid som 35 år. Vid starten år 1970 var männen omkring 50 år gamla. Nu är de män som finns kvar i livet omkring 85 år. I början av studien svarade männen på frågor om sina rök- och motionsvanor. Dessa frågor har också regelbundet utvärderats under hela studiens genomförande. I studien så deltog alltså 2200 män. De delades upp i fyra olika grupper beroende på vilka träningsvanor de hade. Det var allt från de som aldrig tränar till de som regelbundet utövar hård intensiv fysisk träning. En grupp män som inte tidigare hade tränat började också träna i samband med att de gick med i studien.

Träning förbättrar hälsan lika mycket som rökstopp

Fem år efter studiens start fanns ingen skillnad när det gällde dödlighet mellan grupperna. De som började träna i samband med att de gick med i studien hade lika stor risk att dö för tidigt som de män som inte tränade alls. Men redan tio år efter att studien startat började man kunna se ett samband mellan träning och ökad livslängd. Den grupp som hade börjat träna i samband med att de gått med i studien hade redan efter tio år halverat sin risk att dö i förtid jämfört med den grupp män som inte alls motionerar. Det motsvarar den effekt som man får av att sluta röka. Alltså kunde forskarna konstatera att ifall man börjar träna så kan man förbättra hälsan lika mycket som om man slutar röka.

Lägst dödlighet om man tränar hårt

Efter studiens avslutande kunde man konstatera att den grupp män som tränade hårdast hade lägst dödlighet. Men de män som inte tidigare tränat, men som började träna i femtio års ålder hade nu samma låga dödlighet som de som hade motionerat länge. Det innebär att det aldrig är för sent att börja träna utan det lönar sig att börja träna även på äldre dagar för att kunna dra fördelar av de positiva hälsoeffekter som träning ger. De män som tränade regelbundet men måttligt levde i genomsnitt ett år längre än de som inte motionerar alls. De män som tränade regelbundet och intensivt levde i genomsnitt två år längre än de som aldrig motionerade. Forskarna rekommenderar nu alla som inte tränar bör börja träna, även om man är till åren kommen. För att få bättre hälsa bör man röra sig minst trettio minuter per dag och det kan räcka med en promenad. Det räcker för den som vill förbättra hälsan och leva längre. Men för att få de allra bästa hälsofördelarna bör man motionera oftare och mer intensivt. Ju mer motion, desto bättre.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar