Motion på fritiden kan sänka risken för att drabbas av högt blodtryck

Att aktivera sig fysiskt på fritiden kan hjälpa till att hålla ens blodtryck på en hälsosam nivå, det visar ny forskning som är publicerad i the American Heart Associations tidskrift Hypertension.

Sökte efter motionens effekt på blodtrycket

Forskarteamet gick igenom resultat från 13 studier för att ta reda på vilka effekter som fysisk aktivitet har på blodtrycket. Studierna inkluderade 136 846 människor från USA, Europa och Östasien och samtliga deltagare i studierna hade ett blodtryck som låg på en hälsosam nivå vid studiernas inledande. Det visade sig att fler än 15 600 av studiernas deltagare utvecklade högt blodtryck under studiernas uppföljningsperioder, vilka varierade från två till 45 år.

Motionärer hade mindre risk att drabbas av högt blodtryck

Det visade sig att de personer som hade motionerat mer än fyra timmar i veckan under sin fritid hade 19 procent lägre risk att drabbas av högt blodtryck än de som hade motionerat mindre än en timme per vecka. De personer som hade genomfört en till tre timmars fritidsmotion per vecka hade 11 procent lägre risk att drabbas än de som genomfört mindre än en timmas fysisk aktivitet på fritiden under en vecka.

Ju mer fysisk aktivitet – desto mer skyddas man mot högt blodtryck

Studiernas resultat tyder på att ju mer fysisk aktivitet man utför på sin fritid, desto mer skyddad är man mot att utveckla högt blodtryck. Det är så många som 17 miljoner av de vuxna amerikanerna som har högt blodtryck. I Sverige räknar man med att ungefär 1,8 miljoner svenskar har ett förhöjt blodtryck. Enligt the American Heart Association definieras högt blodtryck som när det systoliska trycket (övertrycket) överstiger 140 mmHg alternativt när det diastoliska trycket (undertrycket) överstiger 90 mmHg. Om man är drabbad av högt blodtryck så har man sällan några symptom på detta, så högt blodtryck är ett sjukdomstillstånd som kan finnas oupptäckt och obehandlat hos många människor.

Högt blodtryck en riskfaktor för många sjukdomar

– Hypertoni är en riskfaktor för hjärtsjukdomar och för njursjukdomar, därför är det viktigt att förebygga och kontrollera högt blodtryck, berättar Wei Ma, som är läkare och docent vid the Shandong University School of Public Health i Jinan, Kina. Wei Ma är också en av författarna till studien. Wei Ma berättar också att det är viktigt att motionera mer på fritiden för att försöka sänka risken för att drabbas av högt blodtryck.

Skiljer inte mellan fysisk aktivitet på jobbet och på fritiden

Forskarna fann inte någon tydlig koppling mellan fysisk ansträngning på jobbet och risken för att drabbas av högt blodtryck.

– I de nationella hälsorekommendationerna försöker man mana människor till att försöka få mer motion, men de skiljer inte mellan fysisk aktivitet på jobbet och fysisk aktivitet på fritiden, säger Bo Xi, som är läkare och lektor vid the Shandong University School of Public Health i Jinan, Kina och en annan av studiens författare, tillsammans med Wei Ma. Bo Xi fortsätter att med tanke på de nya rönen som nu publicerats så kanske man ska börja skilja mellan motion på arbetet respektive fritiden.

Faktum är att fysisk aktivitet på jobbet, så som att jobba på en bondgård eller i en industri, kan inkludera även sådan fysisk ansträngning som tunga lyft, långvarigt stående och repetitiva arbetsuppgifter.

Fritidsmotion ger också andra hälsofördelar

– Motion på fritiden kan påverka åtskilliga faktorer som är sammanlänkade till högt blodtryck, så som att hjälpa människor hålla sig undan från övervikt, förbättra dålig insulinkänslighet eller minska blodkärlens motstånd mot blodflödet, säger Wei Ma.

– Men det är viktigt att komma ihåg att även om den nya forskningen knyter samman fritidsmotion med ett lägre blodtryck, så visar forskningen inte tydligt att det är just motionen som förebygger sjukdomstillståndet. Det kan också vara så att de människor som tycker om att motionera på fritiden helt enkelt har en mer hälsosam livsstil i stort, påpekar Bo Xi.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar