Motion ökar chansen att överleva cancer

En studie från Karolinska Institutet visar att män som regelbundet motionerar minskar risken att dö i cancer. I studien har man undersökt sambandet mellan fysisk aktivitet och risk för cancer hos hela 40 708 män i åldrarna 45 till 79 år. Studien pågick i sju år och under den tiden var det 3 714 av männen som drabbades av cancer i någon form. Av dessa dog 1153 män på grund av sin sjukdom.

En halvtimmes motion om dagen minskar risken att dö i cancer

Det visade sig att de män som motionerade åtminstone en halvtimme per dag, till exempel genom promenader eller cykling, ökade sina chanser att överleva cancersjukdomen med hela 33 procent jämfört med de deltagande män som inte motionerade alls eller motionerade mindre än en halvtimme om dagen. Däremot räckte det inte med en halvtimmes motion om dagen för att forskarna skulle kunna se några tydliga samband mellan regelbunden motion och minskad risk för att drabbas av cancer. Bland de män som motionerade minst en timma per dag, exempelvis genom att cykla eller promenera, kunde man däremot se att även förekomsten av cancer minskat med 16 procent.

Livsstilsenkäter ligger bakom studien

Studien är baserad på enkäter med livsstilsfrågor som män från Västmanlands och Örebros län fått svara på. De har bland annat svarat på frågor kring rökning, kost och motionsvanor, samt ange fakta som ålder, längd och vikt. Deras svar har forskare vid Karolinska Institutet därefter analyserat och jämfört med data från det svenska nationella cancerregistret under en sjuårsperiod. Studien är publicerad i British Journal of Cancer.

Tydliga resultat visar att motion har klara hälsofördelar

Studien är den första som så tydligt visar att regelbunden motion i så enkla former som cykling eller promenader är bra för att minska risken att drabbas av cancer och även för att förbättra prognosen hos de som redan har insjuknat i cancer. Studien är genomförd på medelålders och äldre män och man kan inte utan vidare applicera resultaten även på andra målgrupper, men det står ändå tydligt att regelbunden motion har många fördelar, både när det gäller minskad cancerrisk och andra hälsofördelar.

Andra studier visar liknande resultat

En annan studie, genomförd av forskare vid Harvarduniversitetet i USA, visar att en sundare livsstil påtagligt kan minska dödligheten bland patienter som drabbats av prostatacancer. Redan en måttlig mängd motion minskade risken att dö i förtid, enligt studien. Genom att promenera minst 90 minuter per vecka i relativt raskt tempo kunde man minska risken att dö i förtid med 46 procent. Om man istället tränade med en högre intensitet i så mycket som tre timmar per vecka så kunde man minska risken att dö i förtid med hela 61 procent. Studien var genomförd bland män som redan fått diagnosen prostatacancer så där kunde man inte dra några slutsatser på om motion minskade risken för att drabbas av cancer. Däremot kunde forskarna se att den allra bästa prognosen hade de män som hade en sund livsstil både före och efter beskedet om cancerdiagnosen, även om forskarna är noga med att poängtera att det aldrig är för sent att börja motionera för att dra nytta av motionens alla hälsofördelar.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar