Motion kan förvandla dåligt fett till bra fett

Forskare har upptäckt att motion hjälper till att förvandla ”dåligt fett” till ett slags ”bra fett” som är mer metaboliskt aktivt, det vill säga att det bidrar till ämnesomsättningen. Forskningsresultaten är presenterade vid the American Diabetes Association´s 73rd Scientific Sessions.

Människan har två olika typer av fett:

  • Det bruna fettet som anses vara det ”bra fettet”.
  • Det vita fettet, som i motsats till det bruna fettet anses vara ett ”dåligt fett”.

Kroppen har alltså två olika sorteras fettvävnad och de båda olika typerna av kroppsfett har olika uppgifter. Nästan allt av en vuxen människas kroppsfett består av vitt fett, vilket lagrar kalorier (energi), men det finns också en mindre andel av brun fettvävnad.

Det vita fettet utvecklas som ett resultat av att man lagrar överskottskalorier, det är alltså bara en energireserv. Det bruna fettet förbränner den energi som det vita fettet istället skulle lagra och dessutom omvandlas energin till värme. Den bruna fettvävnaden är helt enkelt en del av ämnesomsättningen. Det vita fettet gör oss tjockare, medan det brunare fettet gör oss smalare.

Man har i tidigare studier konstaterat att de personer som har mer brunt fett oftast är smalare och bättre på att hålla värmen än de personer som har vitt fett. De personer som har höga nivåer av vitt fett tenderar också att leva en mer stillasittande livsstil än de som har mer brunt fett.

Att spädbarn och många djur har aktiv brun fettvävnad har länge varit känt. Vävnaden hjälper dem att hålla värmen när de utsätts för kyla. Men på senare tid har man upptäckt att också vuxna har denna bruna fettvävnad, om än dock inte i lika hög grad som spädbarn har.

Det vita fettet blev brunare

I den här nya studien upptäckte forskare att möss och människor som följde ett intensivt träningsprogram upplevde en missfärgning av deras subkutana vita fettvävnad (SCWAT). Det vita fettet blev helt enkelt brunare. Jämfört med det ursprungliga vita fettet som studiens deltagare hade fått, orsakat av stillasittande vanor, var det nya, brunare fettet också mycket mer metaboliskt aktivt.

Det träningsprogram som följdes i studien var att de deltagande personerna fick cykla på en motionscykel under 12 veckor och mössen som deltog i studien fick springa på ett motionshjul under 11 dagar. Forskarna transplanterade sedan det vältränade bruna fettet till de inaktiva mössen för att se hur det bruna fettet skulle påverka det sätt varpå deras kroppar använder sig av glukos. De upptäckte att efter att de hade transplanterat in det bruna fettet i mässen så ökade de glukostoleransen och insulinkänsligheten under minst tre månader.

Träning påverkar kroppsfettet, inte bara musklerna

Kristin Stanford, PhD, som är forskare vid Joslin Diabetes Center i Boston berättar att deras resultat har visat att träning inte bara har goda effekter på musklerna utan det påverkar också kroppsfettet. Det är fastställt att när fettet får motion, så blir det brunare och mer metaboliskt aktivt. Därför tror forskarna nu att det finns andra faktorer som frisläpps i blodomloppet från det hälsosamma fettet och som ger effekter på andra vävnader.

Det är fortfarande oklart huruvida det bruna fettet har samma effekt på människor, eftersom det för närvarande inte finns något sätt att kunna prova fett-transplantation på människor.

En annan person i forskargruppen, Laurie Goodyear, PhD och docent vid Harvard Medical School, säger att vi vet sedan tidigare att träning är bra för oss. Men det som nu har visats här i studien är att fett ändras dramatiskt som svar på fysisk träning och att det faktiskt också har goda metaboliska effekter.

Hon påpekar också att det inte är fettet som man har runt magen, bukfetman, som är det dåliga fettet som kan leda till diabetes och andra insulinresistenta tillstånd. Faktum är att det är fettet som sitter under huden, underhudsfettet, som anpassar sig på ett sådant sätt att det ser ut att ha viktiga metaboliska effekter.

Kristin Stanford säger att studiens resultat ger ännu mer motivation att gå ut och börja träna. Även om man inte går ner i vikt så tyder studien på att motion ändå kommer att träna fettet så att det blir mer metaboliskt aktivt och förbättra den generella ämnesomsättningen och hälsan.

Sammanfattningsvis visar studien att brunare fett är relaterat till en bättre kroppssammansättning, lägre fettmassa och ökat glukosupptag och insulinkänslighet hos möss.

Vuxna har mer brunt fett än man trott

Det var i en amerikansk studie från 2009, publicerad i New England Journal of Medicine, som man med hjälp av PET och datortomografi upptäckte att inte bara barn utan också vuxna har brun fettvävnad. Tidigare trodde man att det bruna fettet bara fanns i barndomen och att det sedan försvann. Men nu kunde forskare från Joslin Diabetes Center vid Harvard Medical School i Boston alltså konstatera att vuxna har betydligt mer brunt fett än man tidigare trott.

Sannolikheten att finna brun fettvävnad hos en individ var omvänt korrelerad till ålder, användning av betablockerare, utomhustemperatur vid undersökning samt för äldre personer även till BMI. Det samband som fanns mellan BMI och den bruna fettvävnaden gjorde att forskarna kunde dra slutsatsen att det bruna fettet både kan skydda mot fetma och ha betydelse för ämnesomsättningen hos vuxna. Forskarna konstaterar också att aktivering av brun fettvävnad kan vara en framtida strategi för behandling av såväl fetma som av insulinresistens.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar