Motion bidrar till att minska för tidigt åldrande hos personer med typ 2-diabetes

En av livets självklarheter är att alla människor åldras. Det är helt enkelt något oundvikligt och något som vi kan vara absolut säkra på att det kommer att hända. Men – faktum är att det också är lika självklart att vi människor inte åldras i samma takt. Enligt en färsk undersökning, som publicerades förra veckan, visar det kardiovaskulära systemet hos personer med typ 2-diabetes tydliga ålderstecken betydligt tidigare än de personer som inte har denna sjukdom. Men forskningen visar också på en annan intressant sak, nämligen att motion kan bidra till att sakta ner detta för tidiga åldrande. Faktum är att motion kan göra så att åldrandeprocessen hos typ 2-diabetes patienter kan se nästintill likadan ut som hos personer som saknar sjukdomen. Detta enligt forskare från University of Colorado School of Medicine.

Diskuterades på populär konferens

En sammanfattning av forskargruppens studie, med titeln ”Exercise Attenuates the Premature Cardiovascular Aging Effects of Type 2 Diabetes Mellitus” kommer att diskuteras vid konferensen The Integrative Biology of Exercise VI som hölls mellan 10 och 13 oktober på Westin Westminster Hotel i Westminster. Denna populära konferens är ett samarbete mellan the American Physiological Society, the American College of Sports Medicine och the Canadian Society for Exercise Physiology. Konferensen stöds delvis av the National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, en institution vid the National Institutes of Health, GlaxoSmithKline, Inc., Stealth Peptides, Inc., samt av Seahorse Biosciences.

Försämrad kondition hos diabetiker

Forskargruppens granskning av aktuell forskning tyder på att det är oundvikligt att konditionen successivt minskar med åldern, så att en frisk vuxen förlorar cirka 10 procent av sin kondition under varje decennium som passerar efter 40- eller 50 års ålder. Men forskning tyder också på att konditionen generellt är cirka 20 procent sämre hos de personer som är drabbade av typ 2-diabetes än hos icke-diabetiska vuxna personer. Detta faktum kan man påträffa såväl hos unga, hos medelålders och hos äldre. Det verkar som att diabetes automatiskt lägger på en 20 procentig skatt på patienternas konditionsnivå i varje skede av livet. Förutom att diabetespatienter generellt sett har svårare för att motionera så kan den försämrade konditionen också medföra problem med dagliga aktiviteter, såsom en enkel långsam promenad till kiosken. Denna förlust av kondition ökar också dödligheten hos personer som har typ 2-diabetes, liksom risken för att drabbas av tidig funktionsnedsättning. Detta innebär bland annat att man kan tvingas flytta till ett äldreboende eller serviceboende mycket tidigare än vad personer som inte lider av diabetes skulle behöva göra.

Motion kan minska tecken på för tidigt åldrande

Men den goda nyheten är alltså att träning kan minska alla dessa tecken på förtidigt åldrande, vilket är ett resultat som såväl denna forskningsgrupp som andra forskare, har kunnat visa i olika studier genom åren. Fynd tyder på att redan 12 till 20 veckors regelbunden motion kan förbättra konditionen hos typ 2-patienter med så mycket som 40 procent, även om konditionsnivåerna inte riktigt kan normaliseras till de nivåer som finns hos personer som inte har diabetes. Med andra ord har det alltså visat sig att de negativa effekterna av diabetes när det gäller patienternas kondition inte nödvändigtvis behöver vara permanenta. De kan alltså förbättras, vilket är goda nyheter. De resultat som forskningsgruppen kom fram till i sin studie stämmer överens med forskning från 2010 som också hävdar att diabetes kunde ”tämjas” tack vare motion.

Vill undanröja hinder för fysisk aktivitet hos diabetiker

Forskarnas syfte är att med hjälp av forskning kunna hitta och undanröja hinder för fysisk aktivitet hos personer med typ 2-diabetes. De konstaterar att en del av den forskning som forskningsteamet presenterar ger hopp om att träning också kan hjälpa till att sänka risken för att drabbas av hjärt- och kärlproblem i samband med diabetessjukdomen. Dock kan fynden troligtvis inte vara tillräckliga för att kunna påverka människor med typ 2-diabetes att införa de rekommenderade 150 minuters motion på måttlig nivå per vecka i deras liv. Personer som är drabbade av diabetes är vanligtvis mindre fysiskt aktiva än personer som inte lider av diabetes. Detta trots att deras läkare brukar berätta för dem att de måste försöka vara aktiva. Det finns således en klyfta mellan vad patienter vet att de ska göra och mellan vad de faktiskt gör. Därför jobbar nu forskningsgruppen också med att utveckla insatser som kan få personer med typ 2-diabetes att nå sina träningsmål. Dit hör exempelvis en funktion som låter patienterna ta emot SMS eller automatiserade påminnelser som gör dem mer benägna att komma ihåg träningen. Forskningsgruppens slutsats är att typ 2-diabetes har en betydande negativ inverkan på hälsan, men denna påverkan kan förbättras med så enkla medel som att införa en vanlig rask promenad, eller någon annan fysisk aktivitet som de flesta människor med diabetes faktiskt kan utföra.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar