Minskad fallrisk hos äldre med balans- och styrketräning

Äldre människor som ägnar sig åt balansträning och styrketräning kan avsevärt minska sin risk för att falla, visar en ny studie. Det är forskare från Australien som upptäckte att fallrisken bland äldre minskade med nästan en tredjedel när de införlivade balans- och styrketräningsövningar i sina vardagliga rutiner. Men enligt forskarna så är det mindre än 10 procent av äldre människor som regelbundet deltar i någon form av styrketräning och ännu färre av de äldre tränar för att försöka förbättra sin balans.

Fick följa ett av tre träningsprogram under studien

Forskare från University of Sydney har genomfört en studie som omfattar fler än 300 män och kvinnor i åldrarna 70 år eller äldre, som alla hade fallit minst två gånger eller skadat sig i ett fall under det föregående året. När de äldre människorna gick med i studien så fick de varsitt träningsprogram och de delades in i tre olika grupper som fick varsitt träningsprogram vardera.

Tre olika träningsprogram

En av grupperna fick följa det träningsprogram som forskarna kallades för ”Lifestyle-integrated Functional Exercise”. Detta träningsprogram integrerade såväl balansträning som enklare styrketräning med fokus på de nedre extremiterna i deltagarnas vardag. Genom att följa detta program så arbetade de äldre deltagarna på deras styrka och balans medan de exempelvis var ute och promenerade, klev över föremål på golvet eller förflyttade sig från sittande till stående. Den andra gruppen fick ett strukturerat träningsprogram som de skulle genomföra tre gånger i veckan med fotledsvikter på sig. Den tredje gruppen var ”kontrollgruppen” som istället tilldelades enkla falska övningar.

Tydliga resultat

Samtliga deltagare, oberoende av vilken grupp de tillhörde, rapporterade in varje fall som de hade under ett års tid. Forskarna mätte också deltagarnas statiska och dynamiska balans, fotleds-, knä- och höftstyrka samt undersökte deras dagliga vardagsaktiviteter och deras livskvalitet. Det visade sig snabbt att i den förstnämnda gruppen, den grupp som fick livsstilsintegrerade träningsuppgifter, hade en 31 procentig minskning av antalet fall jämfört med kontrollgruppen. Dessutom uppvisade deltagarna i denna grupp att de hade såväl förbättrad funktion och deltagande i de dagliga aktiviteterna. Inte nog med det, deltagarna i den livsstilsintegrerade träningsgruppen höll också fast vid sitt träningsprogram mycket bättre än de äldre personer som ingick i de två äldre grupperna. Detta enligt den rapport som publicerades den 7 augusti i nätupplagan av BMJ.

De flesta fall kan och bör förebyggas

Nedgången i antalet fall för deltagarna i den strukturerade träningsgruppen var obetydlig. Den livsstilsintegrerade träningsprogrammet erbjuder ett alternativ till vanlig, traditionell träning, för äldre personer som vill minska sin fallrisk, förbättra sin förmåga att utföra aktiviteter, samt för att öka närvaron och deltagandet i det dagliga livet. Terapeutiska övningar, utbildning och fysisk aktivitet måste vara hållbar, rolig och effektiv även på lång sikt. Tron på att fall bör vara accepterade och att fall ska tolereras som en ofrånkomlig del av åldrandet är en myt som behöver skingras, enligt forskarna. Många av de äldres fall kan och bör förebyggas.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar