Mindre sömn leder till att man äter mer och går upp i vikt

Att sova lite leder både till att man äter mer och att man går upp mer i vikt, detta enligt en ny studie. Att bara sova fem timmar i snitt under vardagsnätterna och samtidigt ha obegränsad tillgång till mat medförde att deltagarna i en ny studie som är genomförd av the University of Colorado Boulder gick upp närmare ett kilo i vikt.

Sömn en viktig faktor i kriget mot fetma

Studien genomfördes i samarbete med CU Anschutz Medical Campus och resultaten från studien tyder på att tillräckligt med sömn kan vara en viktig bidragande faktor i striden mot fetma epidemin som rasar på många håll i världen.

– Jag tror inte att extra sömn i sig kommer att leda till viktminskning, säger Kenneth Wright, som är chef för CU-Boulder´s Sleep and Chronobiology Laboratory, som har lett studien. – Problem med viktökning och fetma är mycket mer komplext än så. Men jag tror att det kan hjälpa. Om vi kan införliva hälsosam sömn i viktminsknings- och viktunderhållsprogram, tyder våra resultat på att detta kan hjälpa människor att få en sundare vikt. Men det krävs ytterligare forskning för att testa den hypotesen, tillägger han.

Otillräckligt med sömn leder till att man äter mer

Tidigare forskning har visat att brist på sömn kan leda till viktökning, men orsakerna till att man lägger på sig dessa extra kilon har varit oklara. I den nya studien, publicerad den 11 mars i the Proceedings of the National Academy of Sciences, visade det också sig att hålla sig vaken längre kräver mer energi. Men den mängd mat som deltagarna i studien åt kompenserade tyvärr de extra kalorier som de förbrände.

– Bara att sova mindre kommer inte i sig att leda till någon viktökning, berättar Wright. – Men när människor får otillräckligt med sömn kommer detta att leda till att de äter mer än de faktiskt behöver.

Övervakade deltagarnas sömn- och ätvanor

I studien deltog 16 unga, magra, friska vuxna personer. De tillbringade två veckor på the University of Colorado Hospital där de ständigt övervakades. Sjukhuset är utrustat med en ”sömnavdelning” för att kunna studera sovvanor och för att kunna kontrollera möjligheterna till sömn, exempelvis genom att man kan reglera när ljuset släcks respektive tänds. Där finns också ett förseglat rum som tillåter forskarna att mäta hur mycket energi deltagarna använder baserat på den mängd syre som de andas in och den mängd koldioxid som de andas ut.

Fem eller nio timmars sömn per natt

Alla deltagare tillbringade de tre första dagarna med möjligheten att sova nio timmar per natt och med att äta enbart måltider som var skapade för att ge deltagarna exakt den mängd kalorier som de behöver för att bibehålla sin vikt. Detta genomfördes för att fastställa kontrollsiffror. Men efter de första dagarna blev deltagarna indelade i två grupper. Den ena gruppen av deltagare fick tillbringa fem dagar med endast fem timmars sömn och den andra gruppen deltagare fick spendera fem ytterligare dagar med möjlighet att sova nio timmar per natt. I båda grupperna blev deltagarna också erbjudna större mål mat och de hade också tillgång till mellanmål och snacks mellan måltiderna. Det var allt ifrån frukt och yoghurt till glass och potatischips som fanns tillgängligt. Efter den fem dagar långa testperioden bytte grupperna så att den första gruppen som endast hade sovit fem timmar per natt under de fem senaste nätterna nu fick möjlighet att sova nio timmar per natt, medan den grupp av deltagare som hade sovit nio timmar per natt nu endast fick möjlighet att sova fem timmar per natt.

Mer överätande hos deltagare som sovit för lite

Det visade sig att i genomsnitt brände de deltagare som sovit upp till fem timmar per natt fem procent mer energi än de deltagare som sovit nio timmar per natt. Men i gengäld konsumerade de sex procent mer kalorier. De deltagare som fick mindre sömn tenderade också att äta mindre mängd mat till frukost, men hängav sig istället mer till snacks på eftermiddagarna. I själva verket var den totala mängden kalorier som deltagarna konsumerade som tilltugg på eftermiddagarna och kvällarna större än de kalorier som utgjorde någon enskild måltid. De aktuella rönen kan nu läggas till den växande mängd bevis som visar att överätande på kvällar och nätter kan bidra till viktökning.

– När folk får sömnrestriktioner, visar det sig att de äter under sin biologiska sömntid, det vill säga den tid då kroppen och vår interna fysiologi inte är designad för att inta mat och smälta den, säger Wright.

Kenneth Wright arbetar nu på en ny studie som är tänkt att kunna visa vilka konsekvenser olika tidpunkter för ätande ger. Han tror att det inte bara är vad vi äter som påverkar viktuppgång respektive viktnedgång, utan också när vi äter.

Skillnad mellan män och kvinnor

I den nyligen publicerade studien upptäckte Wright och hans kollegor att män och kvinnor svarade olika på att ha obegränsad tillgång till mat. Män ökade i vikt även när de hade fått tillräckligt mycket sömn på grund av att de kunde äta så mycket som de ville. Kvinnor däremot bibehöll sin vikt när de hade tillräckligt mycket sömn, oavsett hur mycket mat som fanns tillgänglig för dem. Men både män och kvinnor gick upp i vikt när de endast tilläts sova upp till fem timmar per natt.

De andra medförfattarna till studien inkluderar Rachel Markwarld och Mark Smith som är disputerade forskare i Wright´s labb samt Edward Melanson, Leigh Perreault, Robert Eckel och Janine Higgins som är lärare på the School of Medicine på the Anschutz Medical Campus.

Forskningen har finansierats med bidrag från the National Institutes of Health, the Colorado Clinical and Translational Sciences Institute och the Howard Hughes Medical Institute i samarbete med the Biological Sciences Initiative och CU-Boulder´s Undergraduate Research Opportunities Program.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar