migrän kan lindras med fysisk träning

Länge har läkare rekommenderat personer som lider av migrän att börja träna, eftersom det har sagts att fysisk träning kan vara bra mot migrän. Men det har inte tidigare funnits några vetenskapliga studier som har bekräftat detta. Inte förrän nu. Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin fastslagit att träning kan förebygga migrän minst lika bra som läkemedel!

 

Från läkemedel till fysisk träning

Den vedertagna behandlingen mot migrän har länge varit läkemedel. Bland de icke-medicinska behandlingarna har avslappningsövningar och fysisk träning rekommenderats, eftersom dessa metoder har visat sig vara bra för migränpatienter. Men man har alltså inte tidigare kunnat visa vetenskapliga belägg för detta. I en studie har forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg tagit reda på hur bra fysisk träning kan fungera som förebyggande migränbehandling. Man har jämfört effekten från träningen med läkemedel och avslappningsövningar.

Tre olika forskningsgrupper

I studien deltog 91 migränpatienter. Man delade in försökspersonerna i tre grupper. Den första tredjedelen av patienterna fick motionera tre gånger i veckan under 40 minuter vardera under ledning av en sjukgymnast. Den andra tredjedelen av patienterna fick göra avslappningsövningar. Den resterande tredjedelen av patienterna fick behandling med läkemedel mot migrän. Studien pågick under tre månader och under denna tid utvärderades resultaten såväl före, som under och efter studien. Man mätte nivå av fysisk aktivitet, syreupptagningsförmåga, migränstatus och livskvalitet. Tre månader efter studien gjordes en uppföljning, liksom sex månader efter studiens avslut.

Antalet migränfall minskade

Vid utvärderingen av studien framkom det att antalet migränfall hade minskat i samtliga tre patientgrupper. Det mest intressanta med studien var att det inte var någon skillnad i migränförebyggande effekt mellan de olika patientgrupperna, vilket betyder att fysisk träning och avslappning är lika effektivt som att använda sig av migränmedicin. En annan intressant sak är att gruppen av patienter som behandlades med hjälp av fysisk träning också hade ökat sin kondition. Att träna innebär alltså inte bara en förebyggande migränbehandling. De som tränar mår dessutom bättre rent generellt och förbättrar sin hälsa. Studien, som har publicerats i Cephalalgia, visar således på att fysisk träning är ett mycket bra alternativ till förebyggande migränbehandling med läkemedel. Särskilt bra är det för de patienter som inte vill eller kan ta de förebyggande medicinerna.

Källa: http://cep.sagepub.com/content/early/2011/09/01/0333102411419681.long

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar