Menyer som visar både kalorier och kaloriförbränning ger mer hälsosamma måltidsval

En ny studie från USA har utforskat vilken effekt en menys information har på människors val av snabbmatsmåltider. Resultaten från studien visar att man tenderar att välja mer hälsosamma alternativ när det inte bara visas hur många kalorier respektive maträtt innehåller utan också hur många kilometer som man måste promenera för att bränna dessa kalorier. 

Mer hälsosamma måltidsval ifall fysisk aktivitet anges på menyn

Det är forskare från University of Carolina, UNC, som har undersökt detta och de publicerar sina resultat i tidskriften Appetite. De berättar också att människor tenderar att göra mer hälsosamma val ifall man skriver ut hur många kilometer man måste gå för att förbränna maten jämfört med om man skriver ut hur lång tid man måste utöva fysisk aktivitet för att förbränna det man ätit.

Föredrog menyer baserade på fysisk aktivitet

I studien deltog 802 deltagare och alla var kvinnor i medelåldern som hade rekryterats till studien genom ett nyhetsbrev som skickas ut till anställda på University of North Carolina. Majoriteten av deltagarna (82 procent) berättade att de föredrog att se menyer som var baserade på fysisk aktivitet snarare än menyer som innehöll enbart kalorimängd eller ingen näringsinformation alls.

Fyra olika menyalternativ att välja bland

När forskarna genomförde studien så använde de sig av en internetbaserad enkät för att samla in information om de val som deltagarna skulle göra på en snabbmatsrestaurang. Deltagarna delades slumpmässigt in i en av fyra grupper, där var och en ställdes inför olika menyer:

  • En meny med information om kalorimängd i maträtten
  • En meny med kaloriinformation samt hur många minuter man måste gå för att bränna kalorierna
  • En meny med kaloriinformation och hur långt (i miles) man måste gå för att bränna kalorierna
  • En meny som inte hade någon näringsinformation alls (kontrollgrupp för jämförelse)

I studien blev deltagarna ombedda att föreställa sig att de befann sig i en snabbmatsrestaurang, exempelvis en hamburgerkedja och letade efter en måltid åt dem själva. Vad skulle de beställa från menyn, baserat på den information som lämnats?

Autentiska menyer användes fast utan bilder

De alternativ som erbjöds omfattade hamburgermål, smörgåsar, sallader, dressing, tillbehör, efterrätter och drycker. Menyn var sammanställd av olika autentiska menyer som finns idag på snabbmatsrestauranger runt om i USA, dock var menyerna i studien utan bilder. Ett av de alternativ som fanns på menyerna var en vanlig hamburgare som innehöll 250 kalorier. Detta skulle kräva antingen 78 minuter eller 2,6 miles (4,2 kilometer) att förbränna.

Betydande skillnader mellan grupperna

Resultaten från studien visade en signifikant skillnad i det genomsnittliga antalet kalorier som man beställde baserat på vilken typ av meny som man ställdes inför. Den grupp som hade menyer utan någon näringsinformation alls, det vill säga kontrollgruppen, beställde i genomsnitt måltider bestående av 1020 kalorier. Den grupp som endast hade kaloriinformation på sina menyer beställde i genomsnitt måltider som omfattade 927 kalorier. Den grupp som hade kaloriinformation tillsammans med det antalet minuter man måste gå för att förbränna maten beställde i genomsnitt måltider som bestod av 916 kalorier. Till sist, den grupp som däremot hade såväl kaloriinformation som hur lång sträcka man måste promenera för att förbränna måltiden beställde måltider som i snitt innehöll endast 826 kalorier.

Mest effektivt med kalorimängd plus avstånd

De menyer som innehöll både antalet kalorier och antalet miles som man måste gå för att bränna dessa kalorier visade sig alltså vara det mest effektiva för att påverka valet av mer hälsosamma måltider, åtminstone I jämförelse med de andra menyalternativen. Forskargruppen ser nu fram emot att ta reda på hur effektiva dessa menyer skulle vara i verkligheten.

Ställdes inför öppna frågor

I slutet av undersökningen blev samtliga deltagare tillfrågade om vilken typ av information som de skulle föredra att se på en meny på en snabbmatsrestaurang. 45 procent av deltagarna sade att de föredrog menyer som innehöll både kalorimängd och hur många minuter man måste promenera för att förbränna maten, medan 37 procent av deltagarna svarade att de föredrog menyer som innehöll kalorimängd tillsammans med det avstånd man måste gå för att förbränna kalorierna. 13 procent av deltagarna svarade att de föredrog menyer med endast kaloriinformation och endast 5 procent av deltagarna föredrog menyer som inte alls innehöll någon näringsinformation.

Majoriteten av deltagarna vill se fysisk aktivitet

När forskarna satte svaren från alla grupper tillsammans visade det sig att totalt 82 procent av deltagarna föredrog menyer som visade den fysisk aktivitet som krävdes för att förbränna måltiden, antingen visat i hur många minuter man måste promenera eller visat i hur långt avstånd man måste promenera, jämfört med menyer som bara innehöll information om hur många kalorier menyn består av eller ingen näringsinformation alls.

Testades för sin räknefärdighet

Ett intressant inslag i undersökningen var att forskarna även hade lagt in frågor här och där i undersökningen för att testa deltagarnas räknefärdighet. Endast 31 procent svarade alla rätt på räknefrågorna och endast 8 procent av deltagarna svarade rätt på de räknefrågor som specifikt handlade om kalorier. Detta kan tyda på att numerisk information om kalorimängd i en måltid kanske inte förstås av majoriteten av deltagarna, vilket är förvånande eftersom 96 procent av deltagarna var utbildade på högskole- eller universitetsnivå.

Resultaten bör vara vägledande för restaurangägare och producenter av livsmedelsförpackningar

Visserligen kan sådan här statistik variera beroende på vilken befolkningsgrupp man gör testet på, men forskargruppen tycker ändå att studien bör vara något som restaurangägare och menyskapare bör ha i åtanke när de sätter samman den information som ges på menyerna. Men inte bara det – den här informationen som studien har gett bör också vara vägledande när man skapar livsmedelsförpackningar som ju också har näringsinformation angivet på sig. Studien tyder ju exempelvis på att det kan vara lättare att föreställa sig att rent fysiskt promenera en viss angiven sträcka än att försöka räkna ut hur många procent av ens dagliga rekommenderade kalorimängd som ett speciellt menyalternativ representerar. Inte minst om man står i en stressig lunchmiljö på en snabbmatsrestaurang och ska fatta ett beslut.

Behåll en hälsosam vikt under den stundande julhelgen

Med tanke på den julhelg som stundar kan också denna studie uppmuntra oss att försöka föreställa oss hur många kilometer vi måste promenera för att bränna alla de extra kalorier som vi får i oss av julmat, godis och bakverk. En annan, nyligen genomförd studie, visar hur vi kan hjälpa oss själva att bibehålla en hälsosam vikt under julledigheten, inte bara genom att undvika klassiska godsaker som kakor och godis, utan också genom att minska sitt bilåkande, vilket uppenbarligen är lika effektivt som att minska antalet kalorier, åtminstone om man ska tro resultaten från den studien.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar