Längre träningspass ger större påverkan på barns hälsa

En nyligen presenterad studie visar att tjugo minuters intensiv fysisk träning dagligen under så kort tid som tre månader kan minska såväl ett barns risk att drabbas av diabetes som barnets kroppsfett, inklusive det farliga bukfettet. Men studien visar också att 40 minuters daglig träning ger ännu bättre resultat.

Mer träning, desto bättre

Det är forskare vid the Institute of Public and Preventive Health vid Georgia Health Sciences University som har konstaterat att längre träningspass ger mer resultat. En av de forskare som ligger bakom studien är Dr Catherine Davis. Hon menar att ”om träning är bra för oss, så är det också logiskt att mer träning är ännu bättre för oss” och det är också exakt vad forskarna kom fram till i sin studie. Det är många studier som genomförts på såväl barn som vuxna som kan visa på fördelarna med träning, men ännu är det ingen studie som har kunnat fastställa exakt hur mycket träning som krävs för att man ska kunna dra nytta av alla fördelar kring träning. Den nya studien som nyligen är publicerad i the Journal of the American Medical Association har tittat på 222 överviktiga, tidigare inaktiva barn i åldrarna 7 – 11 år i Augusta, USA. Studiens resultat är entydigt – mer träning är bättre.

Växande folkhälsoproblem

Fetma är ett växande folkhälsoproblem som påverkar ungdomar över hela USA och även i många andra delar av världen. Man vet också att fetma kan bidra till utvecklingen av typ 2-diabetes. Därför är det viktigt att se till att barn och ungdomar inte blir feta. Forskningsresultaten från studien bidrar med en mängd bevis för att motion och fysisk aktivitet förbättrar barns hälsa, liksom att ett längre träningspass ger fler hälsofördelar än ett kortare träningspass. Studiens resultat kan också påvisa att ökad fysisk aktivitet bland överviktiga och feta barn också kunde hindra uppkomsten av typ 2-diabetes.

Mätte insulinresistensen och kroppsfettet

En tredjedel av deltagarna i studien fortsatte att upprätthålla samma stillasittande livsstil som de hade innan de började i studien. En annan tredjedel av deltagarna började med ett träningsprogram som bestod av 20 minuters träning dagligen efter skolan under tre månader. Den sista tredjedelen av deltagarna fick motionera 40 minuter efter skolan varje dag i tre månader. Forskarna fokuserade framförallt på deltagarnas insulinresistens eftersom detta är en stor riskfaktor för diabetes. Men även deltagarnas totala kroppsfett mättes, liksom deras bukfett och kondition. När man sammanställde resultaten upptäckte man att de barn som hade tränat i 40 minuter dagligen hade en 22 procentig minskning i sin insulinresistans, medan de barn som endast hade tränat i 20 minuter bara hade en 18 procentig minskning. De 20 minuternas extraträning bidrog också till att minska deltagarnas kroppsfett, både när det gällde bukfettet och det totala kroppsfettet. Konditionen påverkades dock inte nämnbart genom att öka träningslängden från 20 till 40 minuter. Forskarna menar på att kondition snarare påverkas av intensiteten i ett träningspass snarare än längden på ett träningspass. Dessa hälsofördelar erhölls utan att de deltagande barnen ändrade sina kostvanor och resultaten visade ingen skillnad mellan tjejer och killar eller mellan vita och svarta.

Motion måste vara rolig

Under studien fick de deltagande barnen röra på sig genom olika slags lekar och modifierade sportövningar. En hel del träning tenderar att låta vissa barn stå stilla och vänta på sin tur eller vänta på att få bollen. I studien såg forskarna till att exempelvis ha så många bollar så att alla barn tvingades röra på sig hela tiden. Men de var också noga med att hålla träningen rolig och givande och de såg också till att ge små belöningar för de barn som såg till att hålla sin hjärtfrekvens hög under träningspasset. Självklart bestod då inte dessa belöningar av mat av något slag, utan snarare små leksaker. För forskarna var det väldigt viktigt att se till att träningen var rolig för deltagarna, annars var de rädda att barnen skulle hoppa av studien alltför snabbt. Detta gav också resultat eftersom hela 94 procent av de deltagande barnen fullföljde hela studien.

 

Hoppas på att motion kan införlivas i skolschemat

Nu hoppas forskarna att deras resultat ska användas konkret i skolhälsovården och när man jobbar med att utforma åtgärder för att förbättra folkhälsan. Att ha en rolig, intensiv och relativt kort träningsrutin dagligen under skoldagen skulle göra att många barn skulle må avsevärt mycket bättre. Studier har tidigare visat att en tredjedel av alla skolbarn i USA är överviktiga och det värsta är att dessa siffror ständigt ökar. Om barnen skulle få motionera så lite som 20 minuter dagligen i skolan skulle det bli en stor skillnad i dessa siffror, enligt forskarna. Överhuvudtaget är skolorna ett bra ställe att börja på, tror forskarna. Förhoppningsvis kan den korta träningen under skoltid sedan göra att eleverna väljer att träna även på kvällstid. Ett kort träningspass på endast 20 minuter är också fullt möjligt att pressa in även i dagens fullmatade skolscheman. De lite längre träningspassen på 40 minuter kan däremot vara svårt att få in i skolplanen, menar forskarna. Där är man beroende av att barnen tränar efter skoltid istället. Men genom att få in en daglig träningsrutin redan i skolan kan man få många barn att tänka om och ändra på sin livsstil.

Fler barn drabbas av fetma och övervikt

Fetma bland barn och ungdomar har ökat under mer än ett decennium och nivåerna ser inte heller ut att minska. Dessa ökade nivåer kan få allvarliga konsekvenser för barnens hälsa och livslängd. Ett typiskt exempel på hur övervikt och fetma påverkar barns hälsa är den ökade framväxten av diabetes typ 2. Tidigare kunde man bara se denna form av diabetes bland vuxna, som en konsekvens av en dålig livsstil. Idag kan man se diabetesvarianten även hos allt fler barn och ungdomar. Diabetes typ 2 kan ge allvarliga följder för hjärtat men också för resten av kroppen. Ett av de första tecknen på att man håller på att utveckla diabetes är en ökad insulinresistans, det vill säga hur mycket insulin kroppen måste producera för att göra det möjligt för glukosen som cirkulerar runt i blodet att bli till energi för cellerna. I den nyligen publicerade studien kunde forskarna konstatera att insulinresistensen kraftigt förbättrades hos de barn som deltog i studien och som tränade under 40 minuter varje dag.

Insulinresistens leder till diabetes

När kroppen inte längre kan utsöndra tillräckligt med insulin för att övervinna kroppens motståndskraft mot det, så har man utvecklat diabetes. När man har insulinresistens måste bukspottskörteln jobba övertid för att producera extra insulin för att omvandla överskottsblodsockret till användbar energi. Utan tillräckligt mycket insulin startar en ond cirkel där celler som är utsvultna på energi ökar sin aptit, vilket leder till att de drabbade barnen äter mer och mer för att få mer glukos att omvandla till energi. Daglig motion kan ge bukspottskörteln en paus så att kroppen får återgå till normalläge igen. Motionen kan dessutom fortsätta att hålla diabetesrisken borta så länge som man fortsätter att hålla sig aktiv.

Uppföljningsstudier krävs

Nu vill forskarna göra längre studier och även uppföljningsstudier för att se vad som händer med de deltagande barnen en tid efter att de deltagit i studien, liksom för att hjälpa dem att bibehålla en hälsosam livsstil. År 2005 presenterades en studie där man konstaterat att 60 minuters träning eller mer bör rekommenderas för skolbarn för att de ska kunna hålla sig friska och hälsosamma. Nu har forskare alltså konstaterat att det kan räcka med endast 40 minuters träning dagligen, något som är mycket lättare att få in i en stressig vardag, men samtidigt något som är mycket mer fysisk aktivitet än vad många barn får i dessa dagar.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar