Lågintensiv träning vs högintensiv träning

Lågintensiv träning rekommenderas ofta framför högintensiv träning när det gäller fettförbränning. Påståendet är rätt men speglar inte riktigt det fördelaktiga i högintensiv träning jämfört med lågintensiv träning.

Lågintensiv träning brukar beskrivas som 60 % av din puls totala maxkapacitet. Högintensiv träning sträcker sig mot 80 %. Maxkapaciteten varierar beroende på ålder. En jämförelse kan vara att gång mot att intervallträning, lågintensiv och högintensiv träning.

Lågintensiv träning

För den som är av det bekvämare slaget så känns ofta lågintensiv träning mer lätthanterligt och en snabbare väg till viktminskning. Artiklar om dess positiva effekter gör det inte heller sämre. Genom lågintensiv träning är det också mindre risk för skador vilket är positivt för mer otränade personer.

Vid lågintensiv träning är din totala förbränning från fett cirka 50 % medan högintensiv träning hämtar 40 % av den totala energin från fettet. Det är tydligt att lågintensiv träning förbränner mest fett.

Om du cyklar 40 minuter i lugn takt (lågintensiv träning) så förbränner du totalt cirka 200 kalorier. 100 kalorier är från fett och 100 från kolhydrater och protein.

Högintensiv träning

Tränar du istället högintensiv intervallträning i 20 minuter är din totala förbränning cirka 320 kalorier. En snabb uträkning visar att det är cirka 130 kalorier från fett. Du har alltså förbränt 30 fler kalorier på hälften av tiden du gjorde vid lågintensiv träning.

Anledningen är att din totala förbränning ökar vid högintensiv träning och du förbränner på det sättet också mer kalorier från fettet. Det är fettet, som är den ”långlagrade” energin som ska förbrännas framför kolhydrater som ger snabb energi.

En annan fördel med högintensiv träning framför lågintensiv träning är att du din förbränning håller i sig flera timmar efter du utförde ditt träningspass. Därför har du en ökad förbränning långt efter att du slutat träna.

Läs vidare om HIIT – högintensiv intervallträning och hur det kan gynna dig här!

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar