Kortare träningspass förbättrar minnesförmågan omedelbart!

Ett kortare träningspass förbättrar omedelbart minnesförmågan. Det har studier vid UC Irvine´s Center for the Neurobiology of Learning & Memory upptäckt och resultaten gäller såväl för helt friska vuxna som för äldre personer med kognitiva störningar.

Unik studie

Tidigare forskning har framförallt fokuserat på de fördelar som långsiktiga träningsprogram kan ge på både den allmänna hälsan och på den kognitiva nedsättning som normalt åldrande ger. Men studien från UCI är nu den första som har undersökt de omedelbara effekterna av hur ett träningsprogram kan påverka minnet.

Studie med överraskningstest

I sin studie har forskarna Sabrina Segal. Carl Cotman och Lawrence Cahill studerat människor mellan 50 och 85 år både med och utan problem med minnet. Studiens deltagare fick titta på ett antal bilder med trevligt innehåll, såsom foton av djur och natur. Därefter fick de träna på en stillastående träningscykel under sex minuter med en intensitet på 70 procent av sin maximala kapacitet. En timma senare gavs deltagarna ett överraskningstest där de fick visa vad de mindes om de tidigare visade bilderna. Resultaten visade då en slående förbättring av minnet efter träningspasset – både hos de friska deltagarna och hos de deltagare som hade en kognitiv nedsättning. Detta jämfört med en kontrollgrupp bestående av personer som inte tränat.

Ett enda träningspass kan räcka

Forskarna kunde konstatera att endast ett enda kort träningspass med måttligt intensiv träning gav ett förbättrat minne, inte minst hos de personer som redan har en kognitiv nedsättning. Tidigare forskning har enhälligt visat att motion är bra för såväl hjärnan rent generellt som för minnesförmågan. Exempelvis visade en studie från 2011 genomförd av forskare från University of Pittsburgh, University of Illinois, Rice University och Ohio State University att endast ett års regelbunden träning hos äldre vuxna kan förbättra minnet genom att förhindra att det område i hjärnan som kallas för hippocampus krymper, vilket annars sker i och med det naturliga åldrandet. Tidigare forskningsresultat har fastslagit att konditionsträning direkt är kopplat till en förbättring av minnesfunktionen.

Fler studier följer

Eftersom denna studie gav intressanta resultat så kommer forskarteamet att följa upp studien med en undersökning av de potentiella bakomliggande biologiska faktorerna. Enligt forskarna finns det ett stort behov av att bättre förstå den mekanism genom vilken som motion kan förbättra minnet. Forskarna spekulerar i att det förbättrade minnet kan vara relaterat till en ansträngningsutlöst frisättning av noradrenalin, som är en kemisk signalsubstans i hjärnan, känd för att spela en stark roll när det gäller minnet och minneshanteringen. Hypotesen bygger på att tidigare studier har visat att om man ökar halten noradrenalin så skärper man minnet, medan blockering av noradrenalinet i sin tur försämrar minnesförmågan. Forskningen från UCI har också visat att nivåerna av salivary alpha amylase – en biomarkör som speglar noradrenalinets aktivitet i hjärnan – också ökade betydligt hos deltagarna efter att de tränat. Korrelationen var särskilt stark hos de försökspersoner som hade försämrad minnesförmåga från början.

Träning ett bra alternativ till medicin

Enligt forskarna medför studiens resultat att det nu kan finnas ett naturligt och relativt säkert alternativ till farmakologisk intervention för att öka minnet hos friska äldre personer liksom hos de personer som lider av kognitiv nedsättning. Med en växande befolkning av äldre personer så är behovet av en förbättrad livskvalitet och förebyggandet av mental nedsättning viktigare än någonsin, enligt forskargruppen.

Studiens resultat är publicerade i novembernumret av Journal of Alzheimers sjukdom. Forskningen stöddes av UCI:s Alzheimers Disease Research Center och National Institute of Mental Health.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar