Kalla händer ökar prestandan vid träning

Att kyla ner handflatorna medan man tränar ökar chansen för att man ska hålla fast vid sitt träningsprogram samtidigt som det också gör träningen mer effektiv. Dessa resultat kommer från en liten studie som presenterades vid the American Heart Association’s Epidemiology and Prevention/Nutrition, Physical Activity and Metabolism 2012 Scientific Sessions.

I studien deltog 24 överviktiga kvinnor. Under tiden de tränade fick de kyla ner sina händer med en produkt som heter AvaCore Rapid Thermal Exchange. Det visade sig att kvinnorna förbättrade sin träningsuthållighet och kondition genom att använda kylningsredskapet.

Extra isolering behöver inte vara ett hinder

Överviktiga kvinnor brukar ofta klaga över svettningar och att de blir trötta eftersom de går runt och bär på extra isolering. Ifall man kan sänka den inre temperaturen och kyla ner en person som är överviktig, så lagrar han eller hon inte så mycket värme, vilket gör att det inte längre känns lika obehagligt. Då kan han eller hon också tränar mer och hårdare.

Flaska med kallt vatten kan vara lika effektiv

Produkten fungerar så att den kyler ner handflatorna och blodet som cirkulerar, vilket också drar värme från kroppen. Den kylningsprodukt som användes i studien är dyr och återfinns vanligen bara på professionella träningsanläggningar, kliniker och sjukhus. Men för att få samma effekt behöver man inte använda sig av just ett sådant här kylningsredskap utan det kan fungera lika bra att bara hålla i en flaska med kallt vatten. Detta kyler också ner handflatorna, vilket i sin tur kan hjälpa de tränande personerna att hålla sig svalare, mindre svettiga och mindre trötta. Detta tillåter dem att kunna träna längre och även att hålla fast vid sina träningsmål.

Stort bortfall för kvinnorna i kontrollgruppen

Under 12 veckor följde forskarna de 24 kvinnorna som var mellan 30 och 45 år gamla och som hade ett BMI mellan 30 och 34,9, vilket räknas som fetma. Hälften av deltagarna tränade med sina händer i en behållare som innehöll vatten med en temperatur av 60,8 grader Fahrenheit. Den andra halvan tränade på samma sätt, men deras vatten höll en temperatur på 98,6 grader Fahrenheit. Deltagarna visste inte om ifall de hade det varmare eller det kallare vattnet. De utförde samma träningsprogram, som började med armhävningar och utfall för att sedan fortsätta med att springa på ett löpband som var utrustat med kylningsenheten. Målet var att successivt öka träningstiden till 45 minuters sträckor vid 80 procent av deltagarnas totala kapacitet. Det visade sig snabbt att kontrollgruppen inte klarade av att fullfölja träningsprogrammet. Kvinnorna i gruppen som hade kylningsprodukten vid sina löpband fortsatte att delta i träningsprogrammet och den gruppen hade inte heller några problem med bortfall eftersom de äntligen slapp känna sig obekväma under träning.

Tydliga resultat för kvinnorna i studien

Studien genomfördes under tre månader och under hela studietiden förblev kontrollgruppens resultat ungefär desamma. Men när det gällde deltagarna som använde sig av kylningsprodukten var resultaten helt annorlunda. Deltagarna gick ner i vikt, förbättrade sin träningsprestation och dessutom fick de på köpet också lägre blodtryck vid vila och hade en förbättrad hjärtfrekvens under motion.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar