Idrottande ungdomar mår bättre

Ny forskning från Örebro universitet visar att ungdomar som idrottar trivs bättre i skolan, har ökad självkänsla och får minskad risk att drabbas av depression. Vidare dricker idrottande ungdomar mindre alkohol och begår färre brott än jämnåriga ungdomar som inte idrottar eller är engagerade i föreningar.

Fokus på sex olika faktorer

Det är forskare vid Center for Development Research vid Örebro Universitet som har gjort en studie där de följt över 400 ungdomar i åldrarna 12 till 16 år under tre års tid. Under studien har man fokuserat på sex olika faktorer som har påverkan för ungdomars utveckling, nämligen självkänsla, depression, frånvaro, skoltrivsel, alkohol och brottslighet. Även tidigare studier har jämfört idrottande och icke-idrottande ungdomar, men då bara under ett tillfälle. Nu ville man följa ungdomarna under flera års tid för att verkligen se vilka effekter idrotten har, inte minst genom att se hur ungdomarna förändras när de börjar respektive slutar med idrott.  Resultaten från den nya studien visade att idrott är betydelsefullt för ungdomarnas utveckling och att det är viktigt att uppmuntra barn och ungdomar att idrotta.

Många fördelar med idrott

Studiens resultat visar på många fördelar att låta barn och ungdomar delta i organiserad idrott. Dit hör sådan idrott där det finns närvaro från vuxna, utvecklande aktiviteter samt regelbundna och schemalagda träningar. De ungdomar som idrottar i en förening mår bättre, både fysiskt och psykiskt. Har man depressiva symptom så minskar dessa markant och ungdomarna får bättre självkänsla. Dessutom trivs de bättre i skolan och det visade sig också att de verkar undvika att hamna i trubbel med rättvisan. När man jämförde de idrottande ungdomarna med ungdomar som idrottat men slutat så såg man en motsatt trend. Dessa ungdomar fick i större utsträckning problem med såväl depression som alkohol och brottslighet. De ungdomar som slutat idrotta visade till och med upp sämre resultat än de ungdomar som aldrig idrottat.

Viktigt att förhindra problem redan i unga år

Forskana påpekar att det är viktigt att försöka förhindra problem redan i unga år eftersom risken annars är stor att problemen utvecklas till allvarligare problem när ungdomarna blir vuxna. Depression och dålig självkänsla i tonåren kan ha stor betydelse för hur deras mentala hälsa utvecklas senare i livet. Trivseln i skolan påverkar inte bara ungdomarnas vardag utan också deras betyg, vilket i sin tur påverkar deras framtida karriärer. När det gäller ungdomsbrottslighet så är det också ofta relaterat till senare kriminella beteenden.

En undersökning genomförd av SCB, Statistiska Centralbyrån, visar att ungefär 20 procent av ungdomar mellan 16 och 24 år lider av oro, ångest eller sömnproblem samtidigt som de röker, snusar eller är överviktiga. Detta är, enligt Örebroforskarna, starka skäl till att samhället bör uppmuntra barn och ungdomar att idrotta med tanke på idrottens alla fördelar.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar