Fysisk träning hjälper till att hålla hjärnan i trim

De äldre personer som motionerar regelbundet kan skydda sin hjärna bättre från åldersrelaterade förändringar än de som inte motionerar. Detta visar en nyligen publicerad studie från University of Edinburgh. I studien har man fokuserat på människor över 70 år som regelbundet motionerar. Det visade sig att deras hjärnor krympte mindre under en treårsperiod än hjärnorna hos de personer som inte motionerade eller som bara motionerade sporadiskt.

Vad påverkar att storhjärnan krymper?

En grupp forskare vid University of Edinburgh ville undersöka vilka faktorer det är som påverkar att storhjärnan krymper med åldern. Det visade sig att det inte alls fanns någon koppling till om man deltar i sociala eller mentalt stimulerande aktiviteter. Förut har ju forskning visat att det är bra att exempelvis läsa, lösa korsord, bygga pussel, spela bingo och liknande aktiviteter för att upprätthålla sin hjärnhälsa på äldre dagar. Nu visar det sig alltså att det i själva verket är fysisk träning som krävs för att bibehålla storhjärnan i dess ursprungliga skick.

Åldrandet ger problem med minne och tänkande

Med det fysiska åldrandet krymper storhjärnan. Och när storhjärnan krymper så leder detta till problem med såväl minnet som tänkandet i övrigt. Nu tror sig alltså forskarna ha hittat en lösning på det problem som krympandet innebär. Med fysisk motion kan man både lyckas bibehålla hjärnhälsan, både när det gäller storleken på storhjärnan och när det gäller att förebygga olika åldersrelaterade skador på hjärnan.

Färre skadade områden i den vita substansen

Forskarna har också undersökt hjärnans vita substans, som innehåller de ledningar som transporterar meddelanden och impulser runt omkring i hjärnan. Där såg man att de människor som är över 70 år gamla och som är mer fysiskt aktiva har färre skadade områden i den vita substansen än de äldre som inte tränar alls eller som bara motionerar sporadiskt. De skadade områdena i den vita substansen i hjärnan blir synliga när man gör en scanning av hjärnan. Dessutom kunde forskargruppen från University of Edinburgh konstatera att de personer över 70 år som regelbundet motionerade hade mer grå substans i sina hjärnor än de som inte regelbundet motionerade. Den grå substansen är de delar av hjärnan som innehåller nervcellskroppar.

Använde sig av MRI skanning

För att komma fram till sina slutsatser använde sig forskarna av MRI (magnet-resonans-tomografi) för att mäta volymen av hjärnvävnaden samt volymen och hälsotillståndet hos den vita substansen i hjärnan hos närmare 700 äldre personer. Vidare registrerade forskarna hur ofta deltagarna i studien motionerade och då tog de hänsyn till allt från vardagligt hushållsarbete till mer ansträngande former av motion, så som gymnastik eller deltagande i tävlingssporter av olika slag. Forskarna noterade också ifall deltagarna deltog i någon form av mentalt stimulerande aktiviteter, som läsning, eller om de deltog i någon slags social aktivitet.

Fysisk aktivitet mer effektivt för hjärnhälsan än stillasittande aktiviteter

Studien leddes av Dr Alan Gow från University of Edinburgh´s Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology. Han berättade i ett pressmeddelande att forskargruppens resultat pekar på att fysisk aktivitet ser ut att vara mer effektivt för att upprätthålla hjärnans hälsa än mer stillasittande aktiviteter. Nästa steg i forskningen kommer att bli att forskarna ska försöka skapa sig en förståelse för vad det är som ligger bakom dessa intressanta resultat. Men fram till dess att man blivit klara med de ytterligare studierna föreslår Dr Alan Gow och hans kollegor att all fysisk aktivitet bland äldre bör uppmuntras. Regelbunden motion är bra ur många olika aspekter, även en kort promenad varje dag kan vara tillräckligt för att må bättre i såväl kropp som själ.

God kritik från andra forskare

Forskningsgruppens resultat tas emot med nyfikna ögon. Exempelvis säger Professor James Goodwin som är forskningschef vid Age UK, vilka finansierar the Disconnected Mind Research Project, att forskningen från University of Edinburgh är spännande eftersom resultaten ger viktiga ledtrådar till vad som påverkar det sätt varpå hjärnan åldras och hur vi kan påverka det mentala förfall som annars ofta är risken med vanligt åldrande. Om man kan fastställa definitivt att motion ger ett skydd mot mental nergång så kan det öppna dörren för att skapa motionsprogram som är anpassade till de behov som finns hos gamla människor. Vi vet redan att motion är viktigt för att minska risken för sådana sjukdomar som kommer med det vanliga åldrandet, så som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Forskning visar också att det aldrig är för sent att dra nytta av de hälsofördelar som träning ger, så oavsett om man går en rask promenad till butiken, utövar trädgårdsarbete eller tävlar i ett roligt motionslopp, så är det viktigt att de av oss som kan fortsätter hålla oss aktiva när vi blir äldre.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar