Frekvent mobiltelefonanvändning ger dålig kondition

Håller du hårt om din smartphone? Forskning tyder på att det kan minska din fysiska aktivitet likväl som din fysiska hälsa. Studien är nyligen publicerad i internetversionen av the International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Dagens smartphones möjliggör ökade möjligheter till sådana aktiviteter som vi traditionellt sett definierar som stillasittande aktiviteter, exempelvis att surfa på nätet, mejla och spela dataspel. Men nu har forskarna Jacob Berkeley och Andrew Lepp, som båda är lärare på the College of Education, Health and Human Services vid Kent State University, sett att hög frekvens av mobiltelefonanvändning är kopplat till dålig kondition hos studenter.

Mer smartphoneanvändande ger en stillasittande livsstil

Jacob Berkeley och Andrew Lepp var intresserade av relationen mellan användande av smartphones och mängden fysisk aktivitet. Detta eftersom att smartphones, till skillnad från exempelvis tv, är små och bärbara, och därför möjliggör det att man kan använda dem samtidigt som man utövar fysisk aktivitet. Men det visade sig vara tvärtom, forskarna upptäckte att trots mobiltelefonens rörlighet så bidrog en hög användning av smartphones till en mer stillasittande livsstil för vissa personer.

Sämre fysisk form hos de som använder mobilen mycket

Fler än 300 högskolestudenter från the Midwest deltog i en undersökning som fokuserade på deras mobiltelefonanvändning och deras aktivitetsnivå. Av dessa studenter var det 49 av dem som fick sin kondition och kroppssammansättning mätt. Forskarnas resultat visade att de studenter som spenderade mycket av sin tid tillsammans med sin mobiltelefon, upp till 14 timmar per dag, var i sämre fysisk form än de som bara använde sin mobiltelefon under i genomsnitt 90 minuter per dag.

En av de personer som deltog i intervjun angav i enkäten att ”nu när jag har bytt till iPhone skulle jag säga att det definitivt minskar min fysiska aktivitet jämfört med tidigare, eftersom jag tidigare bara hade en Blackberry, vilket gjorde att jag inte hade så mycket grejer på den. Numera, så fort jag blir uttråkad, kan jag bara ladda ner precis vad jag vill”.

Första studien i sitt slag

Den nyligen genomförda studien är den första som analyserar sambandet mellan mobiltelefonanvändning och fysisk aktivitet hos en större målgrupp. Jacob Berkeley och Andrew Lepp drar slutsatsen att deras resultat tyder på att mobiltelefonanvändning kan vara ett bra sätt för att mäta en persons risk att drabbas av en rad olika hälsoproblem som är relaterat till en inaktiv livsstil.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar