Förlorad sömn sätter sig på magen

Du som gärna vill tappa några kilon kanske blir glad åt att höra att du kan göra det bara genom att ligga i sängen och lata dig. En ny studie visar att det finns tydliga samband mellan bukfetma och för kort nattsömn. Att sova för lite ger alltså fler kilon på magen.

Kort sovtid kopplad till bukfetma

Det är vid en studie vid Lung- och allergikliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala som man fann att kort sovtid alltså är kopplat till bukfetma hos kvinnor. Det var 6 500 kvinnor som deltog i studien och under tiden i studien fick de mäta sitt bukomfång samt ange hur många timmar de sover per natt. Dessutom har kvinnorna rapporterat in andra faktorer, som längd och vikt, motion, rökning och alkoholkonsumtion, sovvanor samt andra hälsofaktorer, vilka också forskarna sedan har tagit hänsyn till i studien. Trots att man tagit hänsyn till alla dessa faktorer visade det sig alltså att ju kortare sovtid som kvinnorna uppgav att de hade, desto större var deras bukomfång. Studien är presenterad i facktidskriften Sleep Magazines nätversion.

Större midjeomfång vid kortare sovtid

För de kvinnor som brukade sova högst fem timmar per natt var midjeomfånget i genomsnitt 89,2 centimeter. För kvinnor med normal sömntid (sju till åtta timmars sömn) låg midjeomfånget i genomsnitt på sex centimeter mindre. En stor andel av de kvinnor som angett att de sover för lite ligger alltså över den vedertagna gränsen för medicinsk riskabel bukfetma. Ett midjemått på 88 centimeter eller mer räknas som farlig fetma. När midjemåttet börjar hamna över denna nivå så börjar risken för såväl diabetes som för hjärt- och kärlsjukdomar stiga kraftigt.

Unga kvinnor lever mest i riskzonen

Framförallt var det hos de unga kvinnorna i studien som man märkte ett tydligt samband. Att sova för lite är som farligast för de kvinnor som är mellan 20 och 30 år om man vill undvika att gå upp i vikt. Faktum är också att det inte bara är risken för övervikt och fetma som ökar om man sover för lite utan också risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Hormonerna påverkas av kort sovtid

Forskargruppen har dragit slutsatserna att anledningen till att för lite sömn ger fetma är för att olika hormoner påverkas när man sover för lite. Exempelvis minskar hormonet leptin, medan hormonet ghrelin ökar. Det gör i sin tur att matsuget ökar. Ju mindre man sover – desto mer äter man. Och ju mer man äter – ja, desto mer går man upp i vikt. Ett enkelt konstaterande. Dessutom innebär rent krasst att en kortare sovtid ger mer vaken tid som man kan äta på. Men det finns också andra tänkbara förklaringar till varför kort sovtid skulle ha ett så tydligt samband med bukfetma. Till exempel att en kort sovtid rubbar produktionen av kortisol och tillväxthormon på ett sådant sätt som kan bidra till ökad fettinlagring i buken.

Flera anledningar till viktuppgång

Att sova för lite är alltså en av de risker och faktorer som kan kopplas samman med högt BMI och ett stort magomfång. Men det är förstås inte den enda faktorn till fetma, utan självklart kan det också finnas andra anledningar till att man går upp i vikt. Dock är det viktigt att se till att få tillräckligt mycket sömn. Det är också många andra funktioner i kroppen som kräver en viss sömntid och sömnkvalitet för att man ska kunna må så bra som möjligt. Enligt forskargruppen bör man sova sju, åtta timmar för att det ska definieras som att man sover tillräckligt. Under studien definierades allt under sex timmar som en för kort nattsömn.

Källa:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2864874/

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar