Det är aldrig för sent att komma i form – och minska risken för problem med hjärtat

Är du medelålders och i dålig form? Det spelar ingen roll – det är aldrig för sent att komma i form och bli mer hälsosam. Det är heller inte för sent att satsa på hälsan i syfte att minska risken för hjärt- och lungsjukdomar. Detta enligt ny forskning som presenterades på the American Heart Association´s Quality of Care and Outcomes Research Scientific Sessions 2013.

Stor studie som pågått länge

Den genomförda studien har haft många deltagare och genomförts under en lång tid. Forskare från the University of Texas har rankat hela 9050 män och kvinnor med en medelålder på 48 år utifrån deras hälsovärden. Försökspersonerna som deltog i studien fick genomföra två olika tester med hela åtta år emellan testerna. Detta genomfördes när de befann sig i sin medelålder. Efter 18 år följde man upp testerna och matchade dem med information ur databasen Medicare när det handlade om hjärt- och lungsjukdomar som behandlats på sjukhus.

– De personer som inte var i god form när studien startade, visade sig ha en högre risk att drabbas av hjärtsjukdomar efter att de fyllt 65 år, berättar Ambarish Pandey som är läkare och huvudförfattare till studien. Han forskar vid the University of Texas Southwestern Medical Center i Dallas.

– Men det visade sig också att de som förbättrade sin kondition minskade också risken för att drabbas av någon hjärtsjukdom, jämfört med de som fortsatt ha en låg aktivitetsnivå och samma dåliga kondition även åtta år efter det första testet, fortsätter Ambarish Pandey.

Stor förbättring med ökad motion

Forskarna använde sig av MET (den metaboliska ekvivalenten) som är ett mått på hur personer klarar sig i ett löpbandstest. För varje förbättring av MET, visade det sig att deltagarnas risk för att drabbas av hjärtsjukdomar minskade med hela 25 procent. Om exempelvis en 40-åring gick från att jogga 12 minuter (per mile) till att springa 10 minuter (per mile), vilket var en ökning med två stycken METS, så lyckades han eller hon minska sin risk att drabbas av hjärtsjukdom vid en senare ålder med hela 40 procent, enligt forskarteamet.

Vanligare med hjärtproblem idag

Numera är det allt fler personer som överlever en hjärtattack och som lever med någon typ av hjärtsjukdom. Därför är det också så att antalet personer som har problem med hjärtat har ökat. Fler än 5,1 miljoner amerikaner lever med hjärtproblem, enligt the American Heart Association. Man tror att förekomsten av hjärtsjukdomar kommer att öka med 25 procent mellan 2013 och 2030.

– Att förbättra sin kondition är en bra strategi för att förebygga hjärtproblem, tillsammans med att regelbundet kontrollera sitt blodtryck och förbättra sin kosthållning och sin livsstil. Allt detta kan genomföras även i medelåldern med goda resultat och med minskad risk för att drabbas av hjärtsjukdomar senare i livet, säger Ambarish Pandey.

Motion ger många hälsovinster

Här i Sverige är var tredje person överviktig och var tionde lider av fetma. Antalet personer som drabbas av stroke är 30 000 varje år. Inom begreppet hjärt- och kärlsjukdomar ryms många olika sjukdomar och sjukdomstillstånd och det är många svenskar som drabbas årligen. Allt fler har stillasittande arbeten och man rör sig också allt mindre på fritiden numera. Att motionera regelbundet ger dock många hälsovinster. Man känner sig gladare och piggare, sover bättre, blir bättre på att hantera stress, klarar lättare av att hålla vikten och man orkar mer. Man minskar också risken för att drabbas av många sjukdomar, exempelvis typ 2-diabetes, högt blodtryck, bröst- och tjocktarmscancer, värk i leder, övervikt, fetma, benskörhet och hjärtinfarkt. En studie visar att träning är det bästa medicinen mot högt blodtryck. En annan studie från 2007 har visat att träning inte bara är bra mot högt blodtryck utan också för att det ger god effekt på blodkärlens funktion och inflammationstillstånd i artärerna, vilket på sikt har större betydelse än såväl kroppsvikt som blodtryck.

Aldrig för sent för träning

Det är aldrig för sent att börja träna. Den studie som the University of Texas Southwestern Medical Center genomfört visar att träning i medelåldern markant minskar risken för att drabbas av hjärtsjukdomar senare i livet. Men även andra studier tyder på liknande resultat. En studie visar till exempel att även om man börjar träna först när man har fyllt 70 år så får man en bättre hälsa jämfört med de som inte motionerar alls. Oavsett ålder och oavsett om man lider av någon sjukdom brukar man kunna genomföra någon typ av träning. Och all träning är bra för hjärtat. Tänk på att människan är byggd för rörelse.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar