Den fysiska stressen av träning kan minskas med tomatjuice

Ett enda glas tomatjuice per dag kan räcka för att minska eller till och med eliminera den fysiska biokemiska stress som kroppen utsätts för när vi tränar. Detta har forskare vid Stockholms universitet kommit fram till i en ny studie som ny publiceras i den brittiska tidskriften Nutrition Journal.

Stresseffekten försvann med tomatjuice

I studien deltog 15 stycken otränade försökspersoner. De fick genomföra ett träningspass på en ergometercykel och därefter mätte forskarna hur mycket stress som träningspasset gav upphov till. Detta mättes med hjälp med en helt ny analysmetod. Efter detta fick försökspersonerna dricka ett glas tomatjuice per dag under fem veckor. När försökspersonerna druckit tomatjuicen dagligen under fem veckor så fick de åter igen genomföra ett träningspass på en ergometercykel. Det som forskarna då kunde konstatera var att stresseffekten då helt hade försvunnit, ifall man ser till genomsnittet för samtliga försökspersoner. Försökspersonerna fick därefter låta bli att dricka tomatjuice under de följande fem veckorna och därefter genomfördes ett nytt träningspass. Då såg forskarna att stresseffekten hade kommit tillbaka. En ny fem veckors period genomfördes och denna gång fick försökspersonerna åter igen dricka tomatjuice under de fem veckorna. När de sedan fick träna på ergometerstudien igen så kunde forskarna konstatera att stresseffekten åter igen hade kommit tillbaka.

Tomater innehåller mycket Lykopen

Studien kunde därför klart konstatera att tomatjuicen hade stor effekt på den fysiska stress som uppstår i kroppen under ett träningspass och så lite som endast ett glas tomatjuice kunde bidra till att stressen i kroppen antingen minskade kraftigt eller försvann helt och hållet. Forskarna tror att det kan bero på att tomatjuice innehåller mycket antioxidanter och extra mycket av antioxidanten Lykopen som anses vara bra för kroppens försvar mot radikaler. När man utsätter kroppen för hård fysisk träning är det just radikaler som bildas, så när antalet radikaler minskas så minskas även stressen i kroppen. Troligen kan det även finnas andra livsmedel som ger samma resultat ifall de innehåller Lykopen, men studien visar att just tomat innehåller många och mycket starka antioxidanter mot just denna typ av stress, så tomatjuice är förmodligen ett av de mest effektiva sätten att minska stressen i kroppen i samband med träning. Det räcker dock inte med att äta en tomat efter träningspasset. Lykopen är nämligen bundet till tomatens skal och frigörs först vid kokning, vilket innebär att just tomatjuice och även ketchup är extra rikt på Lykopen. Ketchup innehåller dock en hel del socker så det är kanske inte optimalt.

Träning är inte enbart av godo

När man tränar frigörs fria radikaler ur cellerna. Träning är oftast bra i sig självt eftersom man får så många hälsofördelar genom att träna, men att fria radikaler frigörs är inte så bra eftersom de fria radikalerna kan skada vår arvsmassa. För att skydda från fria radikaler krävs det mycket antioxidanter och det är alltså här som tomaterna kommer in i bilden. Forskarna från Stockholms universitet har alltså visat att kroppens stresseffekt kan minska tack vare tomater. Studiens resultat är speciellt intressant eftersom man klart kunde se att det räcker med så lite som ett glas tomatjuice per dag för att man ska märka ett kraftigt resultat. Ett enda glas tomatjuice kan räcka för att motverka de skador på DNA som träningen och de fria radikalerna annars kan orsaka. Det man ska tänka på är att det faktiskt inte heller är bra att överdosera antioxidanter. Har man mindre radikaler än man behöver får man försämrat immunförsvar istället och kroppens förmåga att bekämpa infektioner minskar.

En del av en större studie kring Functional Food

Studien kring tomatjuice och biokemisk stress är en del av ett större forskningsprojekt vid namn Funcfood, där syftet är att studera livsmedelsingredienser som är fördelaktiga om man tar hänsyn till hälsoeffekter i form av skydd mot DNA-skador, skador på kroppens proteiner, oxidativ stress samt biokemisk och fysiologisk status via hälsokontrollen. Innehållet i vår mat kan ju ha såväl positiva som negativa effekter på vår hälsa och de livsmedel som innehåller extra många fördelar brukar kallas för functional foods. Ett av målen med den stora studien är att upptäcka den skyddande effekten av de antioxidanter som är lätt tillgängliga på marknaden och som kan ges i form av kosttillskott eller livsmedel till personer som dagligen exponeras för carcinogener, exempelvis rökare som dagligen exponeras för tobak och rök. Studien omfattar fem europeiska forskningsinstitutioner och tre indiska forskningscentra. Den europeiska delen av studien leds från Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi vid Stockholms universitet och den finansieras genom EU:s sjunde ramprogram .

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar