Definitionen av Hälsa

Vad är definitionen av hälsa för dig? Är det att stiga upp på morgonen utan huvudvärk eller några tecken på sjukdom? Är det att ha en bra fysik? Är det att springa 5 kilometer fyra dagar i veckan? Är det att äta tonfisksallad och havregrynsgröt till frukost?

Hälsa faller inom ett stort område och det finns många sätt att definiera det på. Vissa tränar på gym och tar en cigg efteråt, vissa kan äta en 150 grams hamburgare och pommes frites för att sedan jogga en runda i hopp om att bli av med ölmagen. Är man hälsosam då?

Det här är definitionen av hälsa enligt några stora organisationer:

Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt och ej enbart ifrånvaro av sjukdom.”.
– Definitionen av hälsa av Världshälsoorganisationen (WHO) år 1948

Det är att överleva de första riskfyllda levnadsåren och leva drägligt utan onödigt lidande i den miljö där man befinner sig.
– Definitionen av hälsa av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA)

… den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. /…/ För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter /…/ den process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”.
– Definitionen av hälsa av Nationella folkhälsokommittén

Hur uppnår vi hälsa?

Hälsa, kan enligt mig själv uppnås på en hel del olika punkter. Vi har psykisk hälsa, fysisk hälsa och social hälsa som ibland kanske kan krocka med den fysiska hälsan. Innebär uttrycket ”att vara hälsosam” då att man uppfyller alla dessa punkter eller kan man vara hälsosam enbart på en punkt. Att träna på gym samtidigt som man röker efteråt kan kanske inte betecknas som hälsosamt. Man går ner i vikt och bygger muskler samtidigt som man förstör kroppen. Och att ha en normalvikt är ju hälsosamt samtidigt som rökning betecknas som högst ohälsosamt.

Men en hälsosam fysik faller under regelbunden träning, en bra kosthållning där man tillgodoser kroppen det den behöver samt att man inte utsätter kroppen för skadliga företeelser som bland annat rökning innebär.

Citat från wikipedia

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar