Bättre minne efter viktminskning

 

En nyligen genomförd, svensk studie visar att minnet försämras av övervikt – men kan förbättras vid viktminskning. Det är forskare från Umeå Universitet som visar att närminnet, det episodiska minnet, kan förbättras av viktnedgång.

Bättre minne och förändrad hjärnaktivitet

Det var på Endocrine Societys årliga möte i San Fransisco som resultatet från studien presenterades. Studien visar att minnet förbättras hos äldre, överviktiga kvinnor efter att de har gått ner i vikt genom bantning, och inte nog med det, deras hjärnaktivitet förändras också i de områden i hjärnan som är viktiga för minnet.

Försämrat närminne hos överviktiga

Andreas Pettersson är doktorand vid Umeå Universitet och också huvudförfattare till studien. Han berättar att de försök som forskargruppen genomfört under studien visar på att minnesförsämringar som beror på övervikt kan gå tillbaka ifall man minskar i vikt. Tidigare forskning har visat att närminnet ofta är försämrat hos människor som lider av övervikt.

Inte längre klassificerade som feta

Det var 20 stycken äldre, överviktiga kvinnor som deltog i studien. De deltagande kvinnorna hade i genomsnitt ett BMI på 32,1. Medelåldern på kvinnorna var 61 år. Innan de satte igång med ett dietprogram för att gå ner i vikt så fick de genomgå olika tester av det episodiska minnet, alltså närminnet. Exempelvis fick de försöka memorera namn och ansikten. Även deras BMI mättes före studien. Därefter fick de börja med en diet som de skulle följa i ett halvår. Efter att detta halvår var slut hade kvinnorna gått ner i vikt till ett genomsnittligt BMI på 30. Det innebär att de inte längre befann sig på fel sida av gränsen för fetma.

Stenålderskost vs tallriksmodellen

Nio av kvinnorna följde en paleolitisk diet, även kallad stenålderskost, som bestod av 30 procent protein, 30 procent kolhydrater och 40 procent omättade fetter. Stenålderskost innebär att man äter mer av magert kött, gärna viltkött, fisk, skaldjur, grönsaker, rotfrukter, ägg, frukt, bär och nötter, medan man utesluter alla mejeri- och spannmålsprodukter samt raffinerat socker och tillsatt salt. De övriga 11 kvinnorna i studien följde de nordiska näringsrekommendationerna, vilket innebär en diet som innehåller 15 procent protein, 55 procent kolhydrater och 30 procent fett. Denna kost är också känd som tallriksmodellen.

Presterade bättre på minnesproven efter viktminskningen

Efter att kvinnorna deltagit i sina respektive kostprogram så mättes deras BMI på nytt och de fick återigen genomföra minnestesterna. Inte nog med att kvinnorna inte längre räknades att lida av fetma. Det visade sig också att de deltagande kvinnorna presterade bättre på minnesprovet efter sin viktminskning jämfört med innan de satte igång med kostprogrammet. Dessutom kunde forskarna, med hjälp av en MR-kamera, också se att aktivitetsmönstren i hjärnan hade förändrats.

Analyserades som en grupp

De två kostgrupperna skiljde sig inte nämnvärt åt i vare sig kroppsmått eller funktionell MRI-data, därför valde forskargruppen att lägga ihop resultaten och analysera kvinnorna som en enda stor grupp. Det visade sig att gruppens genomsnittliga BMI minskade från 32,1 till 20,2 efter en sex månaders diet. Deras genomsnittliga vikt minskade också från 85 kilo till 77,1 kilo.

Aktivitetsmönstren i hjärnan återspeglade minnesförbättringen

Minnet hos kvinnorna förbättrades efter deras viktnedgång och de aktivitetsmönster som man mätte i hjärnan återspeglade denna förbättring. Efter viktminskningen kunde man se en ökad hjärnaktivitet i de områden av hjärnan som är viktig för bland annat identifiering och matchning av ansikten. Dessutom kunde forskargruppen se att hjärnans aktivitet minskade i de regioner av hjärnan som är förknippad med hämtning av episodiska minnen (närminnet). Andreas Pettersson förklarar att detta indikerar en mer effektiv inhämtning. Han säger också att hjärnans förändrade aktivitet efter viktnedgång tyder på att hjärnan blivit mer aktiv medan den lagrar nya minnen och därför behövs mindre hjärnresurser för att minnas och återhämta lagrad information.

Ytterligare incitament för viktminskning

Resultaten från studien kan skapa ytterligare ett incitament för den som behöver få motion att gå ner i vikt. Det är inte bara fysiska hälsofördelar med att gå ner i vikt, utan också psykiska. Hjärta, leder och många andra kroppsdelar mår bättre av att slippa den ökade belastning som övervikt gör. Vid en viktnedgång minskar man risken att drabbas av högt blodtryck, kärlkramp, diabetes, vissa cancerformer och flera andra sjukdomar. Dessutom blir man piggare, gladare, orkar mer, sover bättre och så förbättras alltså även närminnet.

Del av ett större forskningsprojekt

Den nyligen publicerade studien är en del av ett större forskningsprojekt som handlar just om kvinnor, hälsa och kost som genomförs av det svenska Vetenskapsrådet och den svenska Hjärt- och Lungfonden. I denna studie tittar man närmare på vilka hälsofördelar en stenålderskost har och effekterna på denna typ av kost jämfört med effekterna av tallriksmodellen.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar