Att promenera till jobbet minskar diabetesrisken med 40 procent

Nästa gång du kryper fram i din bil och funderar på om du istället för att sitta i bilkön borde parkera lite längre från din arbetsplats och istället gå sista biten tillsammans med de andra fotgängarna – ta då detta i beaktande: en nyligen publicerad studie från Storbritannien visar att bland de personer som promenerar till jobbet så finns det en 40 procent mindre benägenhet att drabbas av diabetes jämfört med de som tar sig till jobbet med hjälp av bilen.

Studerat hur människor reser till sina jobb

Forskarnas resultat är publicerade i the American Journal of Preventive Medicine. I studien analyserade de data från en undersökning som omfattade 20 000 människor över hela Storbritannien och de har tittat på olika hälsoindikatorer och på hur deltagarna i studien reser till sina jobb.

Kan minska risken för hjärtattack

Hjärt- och kärlsjukdomar är världens största dödsorsak och till de största hälsoriskerna för att drabbas av hjärtproblem hör högt blodtryck och diabetes. Forskarteamet säger att de personer som arbetar skulle kunna minska sin risk för att drabbas av hjärtinfarkt och andra allvarliga hälsoproblem genom att använda sin bil mindre och genom att gå eller cykla till sin arbetsplats.

Viktigt att inkludera fysisk aktivitet i sina dagliga rutiner

Anthony Laverty är en av forskarna bakom studien. Han jobbar på the School of Public Health vid Imperial College och han berättar:

– Studien belyser hur viktigt det är för människors hälsa att bygga in fysisk aktivitet i sina dagliga rutiner, till exempel genom att promenera, gå eller använda sig av kollektivtrafik för att ta sig till jobbet.

Cykla till jobbet ger mindre benägenhet för fetma

Anthony Laverty och hans kollegor fann att de som promenerade, cyklade eller använde sig av kollektivtrafiken var mindre benägna till att bli överviktiga jämfört med de pendlare som tog sig till jobbet genom taxi eller egen bil. Studiens resultat visar att 19 procent av de arbetare som tar sig till jobbet med bil, motorcykel eller taxi var överviktiga eller feta, jämfört med 15 procent av de som promenerade till sitt jobb och endast 13 procent av de som pendlar till jobbet med hjälp av cykel. Analysen visade också att pendlare som promenerade till sin arbetsplats hade en 17 procent mindre risk för att drabbas av högt blodtryck än de som körde till jobbet.

Stora skillnader beroende på vart man bor

Forskarna fann stora skillnader i hur deltagarna i studien pendlar till sitt jobb beroende på vart någonstans i Storbritannien som de bor. Till exempel så använder 52 procent av Londons pendlare sig av kollektivtrafiken jämfört med endast 5 procent i Nordirland.

– Variationerna mellan de olika regionerna tyder på att infrastrukturen och investeringar i kollektivtrafik liksom möjligheterna att kunna promenera och cykla till sin arbetsplats kan spela stor roll när det gäller att uppmuntra en hälsosam livsstil och att uppmuntra människor att få dem att överge sina bilar under arbetsresorna kan vara bra för dem själva likväl som för miljön, berättar Anthony Laverty.

Att minska stillasittandet är också betydelsefullt

Det finns belägg för att det är minst lika viktigt att minska ner på den tid som man tillbringar stillasittande som att öka den tid som man tränar för att komma i form. En löptur på morgonen eller en rask promenad till jobbet kan ge många hälsofördelar, men de kan ändå inte kompensera helt för att sitta många timmar framför en dator eller en TV.

En studie från Kansas State University fann att stillasittande under många timmar dagligen är relaterat till en ökad risk för att utveckla olika kroniska sjukdomar, så som diabetes, cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar.

En viktig slutsats

Slutsatsen från forskningen kan därför sägas vara att man ska röra på sig mer och sitta stilla mindre. Och när det gäller att argumentera för hälsofördelarna som fysisk aktivitet ger så är budskapet från the Harvard School of Public Health att:

– Förutom att undvika rökning, så är regelbunden fysisk aktivitet utan tvekan det bästa man kan göra för sin hälsas skull!

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar