Är maratonlöpning dåligt för hjärtat?

När man tänker på kardiovaskulär hälsa så pratar man ofta om att fysisk aktivitet, så som löpning, är bra. Men ny forskning visar att springa ett maratonlopp kan föranleda förändringar på hjärtmuskeln som får hjärtat att svälla. Detta är speciellt vanligt förekommande hos de löpare som har sämre kondition eller är mindre vältränade.

Utgår från tidigare studier

Forskarna har publicerat sina iakttagelser i the Canadian Journal of Cardiology. De säger att tidigare studier har visat att många av de som deltar i idrottstävlingar visar tecken på skador på hjärtmuskeln och hjärtfel efter att de tränat under för långa tidsperioder. Den nya studien genomfördes för att bedöma i vilken grad ett maratonlopp påverkar hjärtat, och ifall det också kan orsaka permanenta skador.

Studerade 20 maratonlöpare

För att göra detta så studerade forskarteamet 20 stycken amatörlångdistanslöpare i åldrarna 18 till 60 år som hade planerat att springa the Quebec City Marathon. Ingen av löparna hade någon känd kardiovaskulär sjukdom och de stod inte heller på någon form av läkemedelsbehandling. Forskarna exkluderade alla löpare som hade sprungit någon annan maratontävling under två månader före studien eller under studiens genomförande. Bland hälften av amatörlångdistanslöparna kunde man observera en upplevd minskad funktion i både vänster och höger kammare, liksom hjärtmuskelsvullnad och ett minskat blodflöde.

Flera tester av löparna före och efter loppet

Forskarna testade löparna först en gång vid 6 till 8 veckor före maratonloppet. Därefter testades löparna igen på tävlingsdagen. Till sist testades löparna återigen inom 48 timmar efter avslutat maratonlopp. Detta avslutande test inkluderade också ett andra MRI och en blodprovstagning. Forskarna menar att man inom denna tidsram garanterar att det borde ha skett en tillräcklig återfuktning och en återgång till normala värden på hjärta och blodtryck efter att löparna sprungit loppet. Men samtidigt så var det tillräckligt nära inpå loppet för att forskarna skulle kunna observera eventuella hjärtmuskulaturförändringar.

Stor påverkan på hjärtat

Hos hälften av löparna konstaterade forskarna att maratonloppet föranledde en minskning av den ventrikulära funktionen i både vänster och höger kammare. Och när en så pass stor del av hjärtat påverkades blev det också en svullnad och ett minskat blodflöde i hjärtat. Dr Eric Larose vid the Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) i Canada, säger att de hjärtmuskelförändringar som forskarna observerade var mer vanligt förekommande hos de löpare som var mindre vältränade och hade sämre kondition. Men det som forskarteamet också konstaterade var att de förändringar som observerades var temporära. Dr Larose berättar:

– En minskning i den segmentella funktionen förknippas med en dålig prognos när det gäller förekomst av CAD (kranskärlssjukdom) eller kardiomyopati. Segmentell dysfunktion indikerar också en dålig prognos hos de vuxna som inte har någon känd hjärtkärlsjukdom. Även om vi ännu inte vet ifall dessa förändringar tyder på att dessa amatörlöpare är i någon riskzon, så visar ändå svullnaden och det minskade blodflödet att hjärtat påverkas, om än temporärt.

Dr Larose tillägger också att forskarnas resultat ger en hint om att det kanske borde finnas någon miniminivå när det gäller vilken kondition som behövs för att kunna delta i ett sådant långlopp som ett maratonlopp innebär. Han säger också att resultaten från studien visar att det också finns ett behov för löpare att vara bättre förberedda innan de anmäler sig och deltar i ett maratonlopp.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar