Är det skadligt för muskelutvecklingen att träna konditionsträning före styrketräning?

Många säger att de går till gymmet två gånger om dagen, men är det så att det spelar roll ifall man tränar styrketräning eller konditionsträning först? Nya studier kan ge svar på den gamla debatt som har funnits bland idrottsmän angående ifall det kan vara skadligt för muskelutvecklingen att träna konditionsträning före styrketräning och vice versa.

Konditionsträning hämmar muskelutveckling?

Många idrottsmän och även hårt tränande amatörer försöker att undvika att träna både styrketräning och konditionsträning under samma träningspass eftersom de tror att konditionsträningen hämmar musklernas förmåga att växa och bli starkare. Men tidigare har man inte vetat ifall det verkligen stämmer eller om det har varit en skröna. Tvärtom har man också tidigare trott att om man tränar styrketräning under samma dag som man tränat konditionsträning så blir resultaten från uthållighetsträningen sämre. Nu har två individuella studier tittat på ifall dessa gamla teser verkligen är sanna.

Den första studien

I den ena studien lät forskarna friska unga män träna på en träningscykel under 45 minuter, men de fick bara använda sig av sitt ena ben. Därefter fick de träna benstyrka under ett hårt styrketräningspass sex timmar senare och då använde de båda benen. Före och efter varje träningspass genomfördes muskelbiopsi på deltagarna. I studien kunde forskarna då jämföra skillnaden mellan männens ben, eftersom bara det ena benet deltog i både styrketräningen och konditionsträningen. Studien genomfördes på Karolinska Institutet och det var framförallt universitetsstudenter som deltog i studien. De flesta var redan fysiskt aktiva och tränade regelbundet, även om de inte tävlade i idrott på något sätt. Studien är publicerad i Medicine & Science in Sports & Exercise i mars.

Den andra studien

I den andra studien lät forskarna äldre män träna konditionsträning på en motionscykel och träna styrketräning och detta genomfördes under tre olika separata försök. I det första fick deltagarna träna konditionsträning på motionscykeln under 40 minuter. I det andra försöket fick deltagarna genomföra åtta benövningar. Slutligen kombinerades konditionsträningen och styrketräningen genom att deltagarna under ett och samma träningspass först fick göra fyra av benövningarna för att omedelbart därefter träna 20 minuter på träningscykeln. I den sista sessionen halverade man alltså tiden och mängden på såväl konditionsträningen som styrketräningen. Före och efter varje träningstillfälle genomfördes muskelbiopsi på deltagarna. Studien genomfördes på McMaster University i Ontario, Kanada, och deltagarna bestod av medelålders och äldre män som mestadels var stillasittande och inte rörde på sig regelbundet innan de kom med i studien. Studien är publicerad i The Journal of Applied Physiology i april.

Ingen skillnad när det gäller muskelutveckling

Såväl de svenska som de kanadensiska forskarna trodde att de skulle märka en större skillnad av träningspassen när man tränade konditionsträning respektive styrketräning separat från varandra. Men det visade sig att deras hypoteser inte alls stämde. De fann att det inte syntes någon skillnad på deltagarnas muskler, oavsett hur de kombinerade styrketräning och konditionsträning. Forskargruppernas slutsatser är alltså att konditionsträning kan kombineras med styrketräning och man kan utöva båda träningsformerna under en och samma dag utan att träningen på något sätt skulle kunna påverka resultaten från någon av träningsformerna och utan att man ska behöva kompromissa på något sätt när det gäller resultaten från träningen.

Halverad träningstid gav inte sämre effekt

Resultaten från den kanadensiska studien var extra intressanta eftersom de också pekade på en annan sak, nämligen att halverad träningsmängd och träningstid inte gav sämre effekt på musklernas utveckling. När deltagarna kombinerade styrketräning med konditionsträning under ett och samma pass så halverades också antalet benövningar från åtta till fyra och även tiden på motionscykeln halverades från 40 till 20 minuter. Vid muskelbiopsi märkte man ingen skillnad i musklernas utveckling vare sig genom att kombinera styrketräning med kondiktionsträning, eller genom att halvera träningstiden och träningsmängden. Det öppnar för en mer flexibel träning för oss alla som har svårt att få in långa träningspass i våra stressiga vardagsliv.

Studierna sätter stopp för fortsatt debatt

Dessa två nya studier kan sätta stopp för den evighetslånga diskussion kring vilken träningsrutin som är bäst när det gäller att kombinera styrketräning med konditionsträning. Dock kommer säkert många idrottsmän att fortsätta påpeka att just deras sätt är det bästa. Kanske finns det vissa individuella skillnader, men det bästa är nog att ta reda på vad som fungerar bäst för just sin egen kropp och vad som fungerar bäst att få in i sitt schema. Forskarna menar att det bästa är att man gör det man själv föredrar, oavsett om det handlar om att träna båda träningsformerna under samma pass eller dela upp dem på olika dagar. Resultaten från de båda studierna är speciellt intressanta för hårt tränande idrottsmän som gör upp komplicerade träningsscheman och som tidigare har haft svårt att få till schemat så att de ska passa in på de gamla teserna att man inte ska kombinera styrketräning och konditionsträning eller träna de båda olika träningsformerna under en och samma dag. Med resultaten från de nya studierna i åtanke kommer det säkert att förenkla schemaläggandet för idrottsmännen. Att den kanadensiska studien dessutom visar att man kan träna kortare tid per träningsform ifall man kombinerar både styrketräning och konditionsträning är också väldigt intressant, inte minst för de som har svårt att få in alla träningspass i kalendern. Även om forskarna bara tittade på de omedelbara resultaten i studien så hävdar de att mer långsiktliga observationer knappast skulle ge annorlunda resultat.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar