Stretcha, eller inte?

Många av oss som sysslar med någon form av träning ägnar tid åt att stretcha. Men vad ger egentligen stretching? Har du kanske hört att man minskar skador med hjälp av att stretcha? Flera studier har under de senaste åren visat att det lika väl kan vara så att stretching är slöseri med tid.

Studierna visar att det inte finns särskilt många bevis som visar på att stretching skulle ha något skadeförebyggande syfte. Inte heller mjuka upp musklerna. En undersökning där man hade studerat hundratals tränande människor visade att stretching till och med kan orsaka skada.

Den största anledningen till att människor stretchar är att man vill förhindra skador, att man vill värma upp eller att man vill öka rörligheten. Enligt undersökningarna är detta slöseri med tid.

Stretching är definitivt inte det bästa sättet att värma upp på. Du värmer inte upp genom att stretcha. Den bästa uppvärmningen är att träna något lättare innan du går på den tyngre övningen. Till exempel att cykla väldigt lätt innan man drar på hårdare. Att lyfta lättare vikter innan man börjar på de tyngre. Eller att man går innan man börjar jogga.

Att stretching skulle förhindra skador är enligt studierna mer eller mindre meningslöst. Den stretching som utförs förhindrar inte de vanligaste träningsskadorna som knäskador. Men att säga att stretching är helt meningslöst kan vara drastiskt. Man ska emellertid ha i åtanke att de senaste studierna världen över har visat att stretching inte har någon direkt effekt vare sig i att förebygga skador eller att det skulle vara en bra uppvärmning.

Förslagsvis kör du ett bra uppvärmningspass. Gå före du joggar, lyft lättare innan du lyfter tyngre och cykla lugnare innan du drar på.

Referenser:
Stretching Before and After Exercise: Effect on Muscle Soreness and Injury Risk
J. C Andersen
University of Tampa, Tampa, FL
J Athl Train. 2005 Jul–Sep; 40(3): 218–220.
National Athletic Trainers’ Association, Inc.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar