Progressiv styrketräning för äldre ger enklare vardag

Progressiv styrketräning för äldre personer resulterar inte bara i en förbättrad fysisk styrka utan underlättar även deras vardagliga liv, visar en nyligen genomförd undersökning.

Att muskelstyrkan försämras markant ju äldre vi blir är känt sedan länge. Vi vet också att minskningen av fysisk styrka kan innebära ett hinder för äldre att utföra sina vardagssysslor.

Nu presenteras en ”ny” form av styrketräning för äldre personer. Poängen är att i akt och mening öka deras kapacitet att utföra sina vardagliga sysslor. Progressive resistance strength training heter metoden på engelska, progressiv styrketräning på svenska. I progressiv styrketräning för äldre använder man fria vikter, träningsmaskiner och elastiska band för att stärka muskulaturen. Man lyfter skrot på gymmet, helt enkelt.

Grundtanken med progressiv styrketräning för äldre ligger i att man anpassar motståndet, dvs. vikterna, till personens egen utvecklingskurva. Styrketräningen skräddarsys för att hjälpa äldre människor och andra som inte klarar av vardagen av olika fysiska anledningar. Med vardagen menar vi att promenera, gå i trappor, bada eller sköta vanliga hushållssysslor.

”Även personer som med råge har passerat de 80 kan dra nytta av den här typen av styrketräning. Personer som på olika sätt har drabbats av sjukdomar och hälsoproblem kan också delta fullt ut. Resultaten från vår undersökning visar med all önskvärd tydlighet att muskelstyrkan ökar markant i samband med styrketräningen. Effekten i äldre personers dagliga aktiviteter blir väldigt tydlig. En så enkel sak som att bära hem matkassarna från affären kan tidigare ha varit ett oöverstigligt jätteproblem. Med nyförvärvad styrka från träningen blir plötsligt skillnaden mot förr som dag och natt”, berättar forskarlagets chef Chiung-ju Liu på avdelningen för arbetsterapi vid Indiana University i Indianapolis, USA.

Studien

Undersökningen består av inte mindre än 121 olika experiment som man provat på 6 700 personer, 60 år eller äldre, som tränar två till tre gånger i veckan. Träningen har resulterat i markant ökad muskelstyrka. Den har även lett till en medelstor till stor förbättring av förmågan att utföra enkla saker såsom att komma upp ur en stol eller gå i en trappa. Slutligen också en liten men statistiskt säkerställd förbättring av förmågan att utföra mer komplexa saker som att bada eller laga mat.

Deltagarna i undersökningen lyckades allihop att undvika skador till följd av träningen. De allra värsta missödena och mest vanligt förekommande klagomålen gällde träningsvärk och trötta muskler.

Forskarchefen Liu är noga med att påpeka vikten av att äldre tar hjälp av professionella experter på hälsa och styrketräning. Att de tar hjälp av personliga tränare för att kunna utföra denna träning på ett korrekt sätt.

På grund av svårigheten att bedöma effekten av träningen i ett längre perspektiv i de flesta av de 121 experimenten, kan inte forskarlaget uttala sig om hur lång den kvarblivande effekten slutligen skulle kunna bli.

Lär dig mer om undersökningen här

För den som är intresserad av att veta mer om den här undersökningen kan vi rekommendera ett besök på http://www.cochrane.org/reviews.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar