Maskinträning eller fria vikter, vad är bäst?

Det är ingen nyhet att de flesta kommersiella gym består till största delen av träningsmaskiner. De anses mer tillgängliga för den större massan och kräver mindre av användaren men är samtidigt väldigt dyra och ger mindre och sämre träning för den tid du lägger ner. Jag tänkte här ta upp eventuella fördelar och nackdelar med att träna styrka i en maskin istället för med fria vikter.

“Maskinträning”

Med en maskin menar jag träningsutrustning där rörelsen man utför är fixerad i rörelseplanet med en eller flera fixerade hävarmar. Användaren har också ofta men inte alltid en sittande position i maskinen, oavsett vilken rörelse det är som utförs. Kabelmaskiner kan uppfylla vissa av dessa krav men då rörelsen utförs via en kabel som kan röra sig i 360° kan dessa räknas som ett undantag.

Nackdelar

Träning i en maskin blir ofta konstlat och onaturligt då rörelsen man utför styrs av maskinens hävarmar. Då maskinen sköter i stort sett all stabilisering, det vill säga den låter dig träna de stora musklerna som utför rörelsen men den kopplar bort en stor del av arbetet som utförs av musklerna som stabiliserar leden och resten av kroppen, blir även träningsresultatet “konstlat” och tränar man mycket eller bara maskiner är det ätt att bygga upp obalanser i kroppen som ökar skaderisken och försämrar prestationen.

Fördelar

Fördelarna med maskinträning då? Jag tänkte börja med en “falsk” fördel, att börja sin träningskarriär med maskiner för att på ett säkert sätt bygga upp en grundstyrka och lära sig rörelserna för att sedan gå vidare till fria vikter. Tanken med detta kan vara god, men med tanke på att man lär sig fel rörelser och bygger upp en styrke- och stabilitetsmässig obalans i kroppen har man gjort sig själv en björntjänst. Lär dig rätt från början istället. Däremot finns det två “riktiga” fördelar som jag tänkte nämna.

I rehabiliteringssyfte som till exempel sjukgymnastik eller med träning av väldigt gamla människor som omöjligt skulle klara att utföra rörelser med en fri vikt kan det finnas ett användningsområde för maskinträning. Men syftat skall alltid vara att gå vidare till riktig träning så fort det är möjligt.

För kroppsbyggare kan det finnas ett syfte med maskinträning när det gäller att isolera en enskild muskel för maximal uttröttning utan att begränsas av andra faktorer som muskeltrötthet eller krav på stabilitet/balans eller teknik i en rörelse. Ett sätt att jobba är att först träna med fira vikter men i slutet av passet jobba “det lilla sista” till total utmattning i en maskin.

Man kan också belasta en rörelse i maskinen mer än samma rörelse med fri vikt just på rund av att man slipper stabilisera och tanken är att det ska kunna ge en ökad träningseffekt men även här är frågan om hur mycket man tjänar på att träna upp en styrka som egentligen inte kan hanteras av kroppen utanför maskinen.

Det här är alltså två rätt specifika användningsområden så är du inte professionell kroppsbyggare, idrottsman eller går på ett rehabiliteringsprogram utformat av en sjukgymnast gynnas du betydligt mer av att lära dig träna på riktigt först.

Text: Jakob Richloow

Jakob Richloow är redaktör och skribent på Muscles. Utöver det arbetar han som personlig tränare och föreläsare via sitt utbildningsföretag Stockholm Strength.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar