Räkna ut BMI på ett enkelt sätt

BMI står för Body Mass Index och är ett mått på om du är under, normal eller överviktig. Det är väldigt enkelt att räkna ut ditt BMI men det är också en väldigt förenklad sanning på hur du mår. Har du mycket muskler eller en kraftig benstomme så kommer du att få högre värden i BMI trots att du är vältränad. Det är bl a därför många är skeptiska till måttet.

Räkna ut BMI:

Ta din länd i meter (är du 192 centimeter lång blir talet 1,92 meter) gånger sig själv. Dela sedan din vikt i kilo med talet du först räknade ut.

Kroppsvikt/ (Längd x Längd) = BMI värde

Exempel:
Är du 192 centimeter lång och väger 85 kilo blir ditt BMI så här:
Steg 1:
1,92 x 1,92 = 3,6864
Steg 2:
85 /3,6864 = 23,06 vilket är ditt BMI värde

Vad är ett högt BMI ?

Ju högre värde desto mer väger du i förhållande till din längd. Är du något överviktig så kommer du att ha ett högre BMI-värde än om du gick ner några kilon. Tabellen nedan visar de olika kroppstyperna för en vuxen person enligt WHO:

Under 18.5: Du är något underviktig
19.1 – 25: Du har en normal vikt
25.1 – 30: Du är överviktig
Över 30: Fetma, du är kraftigt överviktig (finns i flera steg)

Räkna ut ditt BMI

Varför är måttet en förenklad och inte helt sann bild?

BMI utgår bara ifrån två saker, din länd och din vikt. Värdet ger alltså en väldigt förenklad sanning. Man brukar ta upp följande invändningar mot värdet:

1. Det beskriver inte hur vikten är fördelad. Vi vet alla att bukfett är väldigt allvarligt men har du en väldigt smal kropp förutom din kulmage så kommer ditt BMI att vara bra även om din kropp inte är helt välmående.
2. Är du väldigt vältränad och har muskler som gör att du väger mycket så kommer ditt BMI att vara högt och kanske säga att du är överviktig när du i själva verket är i kanonform. Muskler väger mer än fett.
3. Måttet tar ingen hänsyn till om du är man eller kvinna. Män har normalt sett lite mer muskler och väger därför mer.
4. Skelettet väger olika hos människor trots att de är lika långa

Andra hälsovärde:

BMI har en fördel. Det är enkelt och går snabbt att räkna ut. Det är också skönt att bara ha en enda siffra att prata om, det blir igen enkelt. Men det blir helt enkelt för enkelt…… Komplettera därför din BMI uträkning med måttband. Ta dina mått och se hur de ligger till baserat på kön och din ålder och framför allt hur de utvecklas när du tränar. Räkna även ut din kroppsfettprocent och följ den under ditt träningsprogram.
Välmående är väldigt mycket mer komplext än vad en enda siffra säger så pröva flera mått och följ framförallt hur du utvecklas under tidens gång.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar