Metoder att räkna ut kroppsfettet

Det finns flertalet metoder för att räkna ut kroppsfettet där olika tekniker är mer eller mindre pålitliga. Den största anledningen till uträkning av kroppsfett är att man får framstegen nerskrivna. En mätning av kroppsfett kan därför motivera till fortsatt fysisk aktivitet.

Om målet är en viktnedgång kan man bli förvånad att man börjar gå upp i vikt när man startar med träning. Den enkla anledningen till viktuppgången är att muskler väger mer än fett. Det är trots allt det överflödiga fettet som man oftast vill bli av med. Men för att få fettreduceringen bekräftad kan man göra en mätning.

,

Kaliper

En kaliper är ett litet verktyg som används för att mäta kroppsfettet. Ett antal olika punkter väljs ut efter instruktioner där man sedan mäter hudveck för att kalkylera underhudsfettet. Mätningarna sätts sedan in i en formel för att få fram andel kroppsfett. En kalipermätning kan vara pålitlig om den utförs rätt och använder rätt ekvation i den slutgiltiga uträkningen. Dessutom har alla råd att inhandla en kaliper och är därför ett bra sätt att mäta sitt kroppsfett.

Hydrostatisk vägning

Hydrostatisk vägning eller undervattensvägning anses vara en av de mest pålitliga teknikerna för att räkna ut kroppsfettet. Nackdelen med undervattensvägning är att det både kostar mycket och tar lång tid. Det finns dessutom få platser man kan använda denna teknik. I hydrostatisk vägning räknar man ut andelen vatten som kroppen tränger undan när man bestiger en tank fylld med vatten. Då fett väger mindre än muskler (lägre densitet) kan man räkna ut andelen kroppsfett på testpersonen.

Bioimpendans

Bioimpendans är kanske den vanligaste metoden för att räkna ut andelen kroppsfett och används ofta på gymanläggningar. Tekniken går ut på att man leder ström genom kroppen och eftersom muskler leder ström bättre än fett kan man räkna ut andelen kroppsfett. Strömstyrkan är svag och märks inte för testpersonen. Noggrannheten i bioimpendans är omdiskuterat då man observerat stora skillnader och variationer vid olika mätningar. Tekniken är också väldigt känslig för andelen vatten man har i kroppen. Därför är det bra om man utför tester vid samma tidpunkt varje gång och varken tränar eller har ätit innan mätningen.

BOD POD (Body Composition System)

En BOD POD är en kapselliknande apparat som mäter kroppssammansättningen. Denna teknik anses ge mycket pålitliga resultat. Mätningen utförs när testpersonen sitter inne i kapseln. Ändringar i lyfttrycket kan avgöra hur mycket luft som trängs undan av kroppen. På så sätt kan man göra en uppskattning av kroppens volym korrigerad av luften i lungorna. Kroppens massa divideras sedan med kroppsvolym och man får då fram kroppens densitet. Med hjälp av det resultatet kan man räkna ut andelen kroppsfett.

Ytterligare metoder

Det finns fler metoder för att räkna ut andelen kroppsfett men dessa är oftast dyra och tidskrävande även om BOD POD och hydrostatisk vägning är något mer komplicerade. Kaliper och bioimpendans är vanligast och det är troligen någon av dessa två du kommer att testa om du ska mäta ditt kroppsfett.

 

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar