Träning mot depression

Mår du bra? Utsidan kan dölja mer smärta och lidande än vad man någonsin kunde misstänka.

Ofta glömmer man bort den del av befolkningen som inte har några synliga svårigheter men som lider inombords. Nya siffror från Statens folkhälsoinstitut visar att mellan 2-5 % av den vuxna befolkningen i Sverige lider av depression, därtill har 12-17 % någon form av ångestsjukdom.

Träning har många fördelar gentemot vår inre hälsa med förstärkt immunförsvar, bättre aptitreglering och minskad risk för en mängd sjukdomar. Men träning har även påverkan på vår psykiska hälsa som får oss att må bra och känna livsglädje.

Behandla depression med träning
Ett fysiskt aktivt liv bordar inte bara för en bättre kroppsbyggnad och minskad risk för sjukdomar utan även reducerade chanser att råka ut för en depression. En studie har visat att personer som är mindre fysisk aktiva har större risk för att råka ut för depressioner i jämförelse med individer som tränar regelbundet.

Långvarig stress påverkar den psykiska hälsan
Stress är i grunden en bra funktion hos människan men är idag relaterat till allt annat än positiva företeelser. Stress har hos en del människor en direkt påverkan på den psykiska hälsan. Genom träning kan man få bättre kontroll på nivån av stresshormonet adrenalin. Även sömnen förbättras hos många som börjar träna, vilket också kan påverka stress och depression.

Endorfiner får oss att känna välbehag
Endorfiner som är kroppens eget morfin påverkas också av träning vilket gör att vi känner mer välbehag. En studie har visat att träning ger en ökad koncentration av endorfiner i kroppen. Det kan vara en del av träningens positiva egenskaper förebyggande eller mot en nuvarande depression.

Komma igång med träning
Är man nere i träsket, är också lusten till att göra saker begränsad. Att komma igång med träning under en depression kan därför kännas mycket avlägset, trots att man mår bättre när man väl kommit igång. Dessa tankar har man emellertid inte i huvudet innan man väl kommit igång.

För att inte tröttna allt för snabbt är det viktigt att inte gå fram för fort. Är motivationen redan i botten är det lätt att man avslutar sin planerade träning innan man hunnit börja. Nedan kommer ett par punkter som är väl värda att fundera igenom.

* Gör träningen till mer än bara träning. Ta med en vän eller följ med en vän som redan tränar sedan tidigare.

* Sätt upp mål som är realistiska i förhållande till den kondition du befinner dig i.

* Se inte träningen som en börda, utan som ett hjälpmedel i din behandling. Gå in med inställning om att du kommer att må bättre.

* Att inte uppnå ett utsatt mål är inget misslyckande. Alla framsteg i din träning är lyckat.

* Träna det du tycker om, på så sätt är det större möjlighet att du fortsätter.

Referenser:
Folkhälsoinstitutet

Taylor CB, Sallis JF, Needle R.
The relation of physical activity and exercise to mental health.
Public Health Rep. 1985 Mar-Apr;100(2):195-202.

Weyerer S, Kupfer B.
Physical exercise and psychological health.
Sports Med. 1994 Feb;17(2):108-16.


Endorphins and exercise.
Harber VJ, Sutton JR.
Sports Med. 1984 Mar-Apr;1(2):154-71.


Brosse AL, Sheets ES, Lett HS, Blumenthal JA.
Exercise and the treatment of clinical depression in adults: recent findings and future directions. Sports Med. 2002;32(12):741-60.

Brosse AL, Sheets ES, Lett HS, Blumenthal JA.
Exercise and the treatment of clinical depression in adults: recent findings and future directions. Sports Med. 2002;32(12):741-60.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar