Skoköp till löpning

Varje gång din fot sätts i marken skapar mottrycket vibrationer som överförs till benen i foten och som i sin tur skickar vibrationerna vidare till resten av kroppen. Denna typ av vibrationer kan leda till vanliga löparrelaterade idrottskador såsom knäproblem, stressfrakturer och muskelslitningar. Ditt val av löparskor har därför stor betydelse och det är viktigt att du tar dig tid att finna ett par skor som passar just dina fötter och ditt sätt att löpa.

Vikten av rätt löparskor
När man löper utsätts kroppen för stort tryck. En medeldistanslöpare upplever för varje nedtramp ett mottryck på upp till 2,5 gånger sin egen kroppsvikt. Detta tryck ökar ju högre hastighet du håller och ju tröttare du blir. När du blir trött minskar dessutom stabiliteten i musklerna runt ankeln vilket kan göra löprundan än mer utmattande.

Varje gång din fot sätts i marken skapar mottrycket vibrationer som överförs till benen i foten och som i sin tur skickar vibrationerna vidare till resten av kroppen. Denna typ av vibrationer kan leda till vanliga löparrelaterade idrottskador såsom knäproblem, stressfrakturer och muskelslitningar. Ditt val av löparskor har därför stor betydelse och det är viktigt att du tar dig tid att finna ett par skor som passar just dina fötter och ditt sätt att löpa.

Pronerare eller supinerare?
Hur springer vi egentligen? Majoriteten av befolkningen är så kallade pronerare. Detta betyder att när vi springer så sätter vi i foten med utsidan av hälen och rullar sedan steget diagonalt över foten för att skjuta ifrån med en mindre inåtvinkling av foten. Är vinkeln stor (mer än 12 grader) så kallas det överpronering. Är du inte en pronerare så är du antingen neutrallöpare eller supinerare (underpronerare). Som suspinerare sätter du i foten med utsidan av hälen men fortsätter sedan att rulla längs fotens utsida under hela frånskjutet.

Om du är osäker på vilken typ av löpare du är så kan du kolla genom att ställa ett par gamla (användna) skor på plant underlag. Lutar skorna inåt så överpronerar du, står de relativt rakt är du förmodligen en neutrallöpare och lutar skorna utåt så supinerar du.

Form och vikt
Förutom att självklart köpa rätt storlek för dina fötter är det också viktigt att titta på fotens form och då speciellt fotvalvet. Människor med låga fotvalv brukar generellt överpronera och behöver då en sko med kraftigt proneringsskydd samt en rak eller något svängd läst. För höga fotvalv rekommenderas skor med god stabilitet och svängd läst. Människor med ”normala” fotvalv har desto större valmöjlighet när det gäller val av skor.

Ytterligare aspekter att ha åtanke är fötternas bredd (det finns skor anpassade för både smala och breda fötter) samt kroppsvikten. Vikten påverkar skornas stötdämpning och ju mer man väger desto stabilare bör skon vara. Vad gäller själva skornas vikt är oftast de tyngre och stabilare skorna de som är mest skadeförebyggande.

Den subjektiva bedömningen
Den sista och förmodligen även den viktigaste biten av ett skoköp är hur du upplever skorna på. De flesta butiker som säljer löparskor har ett löpband där du kan testa skorna. Det spelar ingen roll vad skorna kostar eller vem som tillverkat dem, är de inte bekväma i affären kommer de definitivt inte vara bekväma i joggingspåret. Studier har dessutom visat att dyra skor inte alltid håller bättre kvalitet än liknande billigare alternativ. Lita på känslan, det är trots allt dina fötter som skall fylla skorna.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar