Lägre muskeltillväxt för kvinnor som äter p-piller

Länge har det diskuterats kring p-piller och styrketräning. Flera studier har visat att kvinnor som äter p-piller får en magrare muskelmassa än de kvinnor som inte äter p-piller. År 2009 presenterades en studie vid årsmötet för American Physiological Society i New Orleans. Där hade forskare från Department of Health and Kinesiology på Texas A & M University in College Station och The Human Energy Research Laboratory på the University of Pittsburgh konstaterat att kvinnor som använder p-piller begränsar muskeltillväxten från styrketräning.

I studien deltog 73 kvinnor i åldrarna 18-31 år. Samtliga kvinnor fick ett träningsprogram som bestod av 13 övningar som skulle utföras tre gånger i veckan under totalt tio veckor. Träningsprogrammet bestod av de vanligaste övningarna med maskiner avsedda för muskelbygge i armar, ben, rygg och mage. I varje övning så skulle deltagarna göra 6-10 repetitioner á 3 set på en vikt som motsvarande 75 % av deras maxvikt.

Gruppen av kvinnor delades in i två mindre grupper där den ena gruppen bestående av 34 kvinnor fick äta p-piller och de övriga 39 kvinnorna åt inte p-piller under studiens genomförande. Man uppmuntrade också kvinnorna att äta minst ett halvt gram protein per kroppskilo dagligen. Detta för att se till att kvinnorna skulle ha tillräckligt med protein och kalorier för att kunna bygga upp muskler.

Betydande skillnader mellan grupperna

Forskarna Chang-Woock Lee, Steven Riechman och Mark Newman konstaterade efter studiens slut att det fanns markanta skillnader i muskeltillväxten hos kvinnorna i de båda grupperna. Muskelmassan hade i genomsnitt ökat med 3,5 procent hos de kvinnor som inte åt p-piller, men bara med 2,1 procent hos de kvinnor som använde p-piller under studien. Det innebar att icke-användarna fick mer än 60 procent större muskelmassa än användarna av p-piller, vilket trots allt är en betydande skillnad.

Dessutom visade det sig att de kvinnor som åt p-piller under studien hade lägre nivåer av olika muskeluppbyggande hormoner, som testosteron, och även högre nivåer av muskelnedbrytande hormoner, som kortisol. Detta har naturligtvis stor betydelse för muskeltillväxten och denna studie kan därför förklara varför vissa kvinnor känner att deras träning inte har så stor effekt på muskeltillväxten.

Inte bra med förhöjda kortisolnivåer

Om man har förhöjda kortisolnivåer, vilket kvinnorna som åt p-piller hade, så ökar också risken för flera sjukdomar, som diabetes, övervikt, trötthet, mental och emotionell utmattning, åldrande hud och ökade kolesterolvärden.

Styrketräning, och i förlängningen, en ökad muskelmassa, ger många hälsofördelar, så som att man blir mer pigg, man orkar mer, förbättrad kroppssammansättning och mindre övervikt. Men de kvinnor som samtidigt som träningen också äter p-piller kommer troligen inte till fullo att kunna njuta av dessa hälsofördelar. Slutsatsen från studien visade alltså att p-piller kan påverka muskeltillväxten och om man är ute efter att öka sin muskelmassa snabbt kanske man bör undvika p-piller för en period. Tränar man däremot bara för att hålla sig i form spelar det nog ingen större roll om man äter p-piller eller inte. Forskarna är också noga med att påpeka att det krävs större studier för att helt och hållet kunna fastställa p-pillrens effekt på muskeltillväxten.

Källa:
Oral Contraceptives Impair Muscle Gains In Young Women

http://www.the-aps.org/press/releases/09/16.htm

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar