Kvinnor får orgasm på gymmet!

Det finns kvinnor som hävdar att de får sexuell njutning eller till och med orgasm på gymmet. Utan att ha någon typ av sexuell stimulans eller ens tänka på sex!

Detta fenomen har varit känt under en lång tid, men hittills varit ett outforskat område. Redan 1953 rapporterade forskaren Alfred Kinsey om att fem procent kvinnor han intervjuat hade upplevt orgasm medan de tränat. Dessa kvinnor berättade om fenomenet utan att bli direkt utfrågade om det. Alfred Kinsey menade att det egentligen kunde handla om ett ännu större antal kvinnor som upplever det. Detta var dock inget som utforskades närmare. Inte förrän nu.

,

En ny studie har nyligen publicerats i Sexual and Relationship Therapy.  Dess resultat visar att 15 procent av kvinnorna är kapabla till att få sexuell njutning av vissa fysiska övningar – utan att de ens tänker på sex! Studien är det första i sitt slag och det är forskare vid Indiana University som har forskat i ämnet. Forskarna kallar fenomenet för ”coregasm”. Det har nämligen en viss association med magövningar och det som kallas för kärnan i kroppen, the core.

Forskarna intervjuade kvinnor i åldrarna 18 till 63 år, med en medelålder på 30 år. Av dessa kvinnor var 69 procent heterosexuella och de allra flesta av kvinnorna levde i ett förhållande eller var gifta. Forskarna fann att 40 procent av kvinnorna hade upplevt träningsrelaterad sexuell njutning eller orgasm. Detta vid fler än 11 tillfällen under sina liv! Studien gjordes över internet och det var två grupper av kvinnor som deltog. 124 kvinnor som rapporterat att de upplevt träningsrelaterad orgasm och 246 kvinnor som upplevt träningsrelaterad sexuell njutning.

,

Deltagarna uppmanades att uppge så mycket information som möjligt träningen de utövat när de upplevt sexuell njutning eller orgasm. Vad de tränat, hur de tränat, hur länge de tränat och så vidare – all information var relevant.

Forskarna såg därefter ett samband. Vanligast var att orgasmen eller sexuella njutningen inträffade under övningar där magmusklerna var inblandade. Det fanns framförallt en övning som utmärkte sig och det var den så kallade Kaptensstolen. Det är enövning där man häver upp benen i en sittande position med hjälp av arm- och ryggstöd. Men även vanliga situps verkade fungera. Dock räcker det inte med en eller två utan det inträffade oftast efter 15 eller 30 situps. Tydligen verkar det också krävas en viss regelbundenhet i kvinnornas motionsvanor. Det visade sig att närmare hälften av alla kvinnor som hade upplevt sexuell njutning under träning hade tränat fler än tio gånger.

De flesta av kvinnorna hävdade att de inte fantiserade om sex under träningen. Eller ens tänkte på någon som de var attraherad av under träningspasset när de upplevt den sexuella njutningen eller orgasmen. Många av kvinnorna berättade att de hade någon form av självkontroll när de tränade på allmänna platser. Ungefär 20 procent av kvinnorna rapporterade att de inte kan kontrollera sina upplevelser av sexuell njutning eller orgasm.

,

Men vad handlar det om för typ av fysiska övningar då? Räcker det med vilken träning som helst? Ja, man fann att omkring 45 procent av kvinnorna som upplevt sexuell njutning under träning berättade att den första upplevelsen var relaterad till magträning av något slag. 19 procent uppgav att det var cykling eller spinning.

Strax över 9 procent av kvinnorna menade att det handlade om klättringsträning. 7 procent rapporterade ett samband med styrketräning. 7 procent hävdade att det var löpning som gav dem den sexuella njutningen under träningen. De resterande kvinnorna som upplevt sexuell njutning under träning berättade att det uppstod vid varierande träning så som yoga, simning, aerobics eller annan träning. Bland kvinnorna som inte bara upplevt sexuell njutning utan också upplevt orgasm under träningen, var det 51 procent som relaterade det till magträning. 26,5 procent av kvinnorna som kopplade sin träningsrelaterade orgasm till styrketräning och 20 procent sa att det var yoga som gav dem orgasm. Övriga kvinnor uppgav att det var cykling (15,8 procent) och promenader (9,6 procent) som gav dem orgasm. Det fanns alltså inget jättetydligt samband mellan valet av träningsform när det gällde att kunna få sexuell njutning under träning.

,

Forskningsresultaten är klart intressanta och detta är ett område som behöver ytterligare studier. Studien undersökte till exempel inte hur vanligt det är bland kvinnor att uppleva antingen träningsrelaterad sexuell njutning eller träningsrelaterad orgasm. Forskarna efterlyste svar från kvinnor som upplevt detta och på bara fem veckor fick de svar från 370 kvinnor. Det kan inte vara någon ovanlig företeelse. Än så länge har forskarna inte heller någon aning om varför detta händer. Kanske är det så att orgasmer och sexuell njutning inte alls är bundet till sexuella situationer?

Forskargruppen ser fram emot ytterligare studier eftersom de kan lära oss mer om den kvinnliga kroppen och de kroppsliga processer som ligger bakom kvinnans orgasmer. Forskarna menar att det ännu inte är klart ifall de sexuella upplevelserna som kvinnorna får under träning kan förbättra kvinnornas sexliv på något sätt. Forskarna påpekar också att studiens resultat kan vara hoppfulla för de kvinnor som upplever sexuell njutning eller orgasm under träning. Eftersom de kan känna sig mer normala och upptäcka att fler kvinnor upplever samma sak.

Källor:

Debby Herbenick, J. Dennis Fortenberry. Exercise-induced orgasm and pleasure among womenSexual and Relationship Therapy, 2011; 26 (4): 373 DOI: 10.1080/14681994.2011.647902

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar