Kommande trender inom träning

American Council on Exercise (ACE), en av världens största träningsorganisationer, släppte nyligen den årliga undersökningen om vad världens träningsexperter tror kommer bli populärt under nästkommande år. Resultatet från utfrågningen visar att fler människor kommer se sig om efter budgetalternativ när det gäller träning. Kanske har detta att göra med den finanskris som tog sin start i mitten av 2008. Det kommande året får visa om spådomarna slår rätt.

Kostnadsmedveten träning på gymmet och i hemmet
Den stora kraschen i världsekonomin som hade sin början under 2008 påverkar människors val av gym. Gymmen kommer försöka tillgodose behoven hos de som är mer kostnadsmedvetna och gymutrustning som kan användas i hemmet kommer bli mer populär.

Gruppträning
Man kommer dra ner på den personliga träningen och ägna sig mer åt gruppträning för att spara pengar. Gymmen kommer erbjuda ett bredare urval av olika typer av gruppträning för att tillfredsställa en bredare kundgrupp.

Tidseffektiv träning
Kortare träning och högre intensitet spås bli en populäre typ av träning för de som har ett fullsatt schema. Alltså, hårdare träning under kortare tid för att på så sätt bränna lika många kalorier som förbränns under ett längre träningspass med lägre intensitet.

Exergaming
”Exergaming” har blivit populärt sedan introduktionen av Wii Sports och liknande aktivitetsspel. Det innebär att man använder sig av tv-spel för att träna och vara aktiv. Detta fenomen spås bli allt populärare i hemmen men även att det kommer introduceras på gymmen som en ny typ av träning. Gym kommer erbjuda ”exergaming” för de som gillar att spela spel och de som söker en ny typ av träningsform.

Träning för äldre
De äldre spås ta allt större plats i gymmen nästa år. Fler blir pensionärer och fler blir också de som inser hur bra det är för kropp och knopp att hålla igång genom regelbunden träning.

Funktionell träning
Den funktionella träningen tros bli allt mer utbredd under 2010 med ökad variation. Den flexibla och tidseffektiva träningen tros locka människor som vill träna i hemmet, på jobbet eller medans man reser.

Ökad medvetenhet om hälsa och träning
Företag och offentliga organisationer kommer ha ett ökat samarbete under 2010 för att stävja fetma och fysisk inaktivitet.

Rätt person med rätt kunskap
Enligt ACE, kommer gymmen alltmer satsa på personal som har den rätta utbildningen och kunskapen för att kunna utföra ett jobb som innebär att träna andra. Kvalité bland personliga tränare blir allt viktigare.

Nya typer av gruppträning
Dans har blivit alltmer populärt på många stora gym och under 2010 spås det komma ännu fler olika typer av danser.

Tekniska hjälpmedel
Speciella träningsapplikationer till iPhone och andra mobiltelefoner beräknas bli alltmer populära som ett hjälpmedel under 2010. Olika program som kan räkna ut hur många kalorier du förbränt, hur många du stoppat i dig etc.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar