Bör ungdomar och barn ägna sig åt styrketräning?

Styrketräning och träning för barn och ungdomar är ett kontroversiellt ämne. Nackdelar och myter florerar både på nätet och i träningsvärlden, men det finns ofta ingen vetenskaplig grund som styrker dessa påstådda risker och nackdelar.

Innehållsförteckning:

  1. Är det farligt för barn och ungdomar att styrketräna?
  2. Fördelar med styrketräning för barn och ungdomar
  3. Värt att tänka på vid styrketräning för barn och ungdomar

Denna guide lär dig:

  • Fakta kring synen på styrketräning i unga år
  • Fördelar med styrketräning för barn och ungdomar
  • Vad du ska tänka på vid styrketräning med barn och ungdomar

1. Är det farligt för barn och ungdomar att styrketräna?

Styrketräning och träning för barn och ungdomar är ett kontroversiellt ämne. Nackdelar och myter florerar både på nätet och i träningsvärlden, men det finns ofta ingen vetenskaplig grund som styrker dessa påstådda risker och nackdelar. De argument som oftast dyker upp när man talar om styrketräning i unga åldrar är att träningen kan hämma växten, påverka hjärta och kärl negativt, ge rygg- och knäproblem samt att barn inte kan växa i muskelmassa. Detta är mestadels myter och tränar man på ett sunt och förnuftigt sätt som barn eller ungdom finns det i princip inga som helst hinder eller nackdelar. Övervakas styrketräningen av en vuxen kan barn och ungdomar få bra resultat och goda hälsofrämjande effekter. Rätt teknik och ett bra träningsupplägg ligger till grund för en säker styrketräning och gynnar både barn, ungdomar och vuxna. Styrketräning som utförs i ett för snabbt tempo, med fel teknik och utan övervakning är och förblir skadligt, och det gäller både för barn och vuxna. Genomförs träningen på ett korrekt sätt är det inte farligt för barn och ungdomar att ägna sig åt tyngdlyftning. Det sägs att sporter som fotboll och friidrott är farliga för barn och ungdomar än styrketräning, då risken för sträckningar och stukningar är desto högre.

2. Fördelar med styrketräning för barn och ungdomar

Precis som hos vuxna kan styrketräning vara skadeförebyggande för barn och ungdomar. Att växa i muskelmassa är, och bör inte vara, det önskvärda målet med träning för unga. Genom noga planerad träning kan barn och ungdomar öka sin rörlighet och balans genom styrketräning samt givetvis bli starkare och uthålligare. Med en lagom dos styrketräning kan man också förebygga skador och förslitningar hos barn och ungdomar precis som hos vuxna. Att röra på sig och vara aktiv som barn är oerhört viktigt för både den mentala och fysiska utvecklingen. Styrketräning kan vara ett komplement till andra sporter för de allra yngsta, medan tonåringar som kanske är mer seriösa i sin fotbolls- eller dansträning kan se styrketräning som ett naturligt och givet verktyg för en ökad styrka och uthållighet.

3. Värt att tänka på vid styrketräning för barn och ungdomar

Barn och ungdomar kan alltså precis som vuxna gynnas av måttlig styrketräning. Med övervakning och god teknik kan träningen leda till ökad uthållighet styrka och explosivitet samt bättre koordination och balans. Att börja med styrketräning två gånger i veckan kan vara lagom för barn och ungdomar och antalet övningar bör ligga mellan åtta till tolv stycken. Punkter som är viktigt att tänka på som övervakande vuxen är att träningsprogrammet är genomtänkt och välanpassat för varje enskild individ samt att alla övning instrueras noga och korrekt. Barnet eller ungdomen ska veta hur han eller hon ska genomföra övningen på ett optimalt sätt för att undvika skador precis som vuxna. Utrustningen som man använder ska vara anpassad för barnet eller ungdomen och man bör satsa på en låg belastning. Precis som vid all typ av träning är uppvärmning och stretchning viktigt för en säker utövning och ett gott slutresultat. Finns det ett barn eller ungdom i din närhet som är intresserad av styrketräning eller skulle gynnas av denna träningsform finns det inget som hindrar ett första försök. Det är allmänt vedertaget att träning har en god hälsobringade effekt på oss människor, så var inte rädd för att guida barn och ungdomar i styrketräningsvärlden.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar