Ryggens olika muskler

Vilka är och var sitter ryggens olika muskler? Ryggen är ett komplext område som omfattar ett stort antal muskler och rörelser. Förutom benen så är det en av kroppens största muskelgrupper. De muskler vi kommer gå igenom är Latissimus Dorsi (Lats), Trapezius (Traps), Erector Spinae (Spinal Erectors), Rhomboid, Teres Major, och du kommer lära dig om var och en av dessa muskler, deras placeringar och funktionell anatomi.

Latissimus Dorsi – Breda ryggmuskeln

Latissimus Dorsi (även känd som Lats) är en muskel som löper snett över ryggen och är en av kroppens största muskler. Rent utseendemässigt så är det denna muskel som ger den omtalade V-formen av ryggen, det vill säga att ryggens övre del blir bredare än den nedre.

latissimus dorsi
Muskeln binder ihop överkroppen med underkroppen genom den djupa främre kedjan där den tillsammans med Quadratus Lumborum, Iliopsoas, Erector Spinae och Transversus Abdomini ger stabilitet till ryggraden.

Fäste:
Överarmen (Humerus) (fäster på framsidan)

Funktion:
Böjer ryggen bakåt (extension i ryggraden), böjer ryggen åt sidan (lateralflexion i ryggraden), rotation åt samma sida i ryggen, för armen in mot sidan (adduktion i axelleden), för armen bakåt (extension i axelleden), inåtrotation av armen (medial rotation i axelleden), ökar svanken (bäckentippning framåt)

Bra övningar:
Chins, Latsdrag och Skivstångsrodd

Gratis nyhetsbrev om träning varje helg!
TräningstipsNyttiga receptArtiklar

Jag vill gå med!

Trapezius – Kappmuskeln

Trapezius är en muskel som sitter i ryggens övre del, eller i den övre delen av bröstryggen. Muskeln brukar även kallas kappmuskeln för att den så att säga håller upp kappan. Den är en förhållandevis stark muskel som som tar hand om axelns positionering uppåt, bakåt och även snett ner bakåt. När musklerna spänns ökar rörligheten i armarna och kappmuskeln gör så att vi kan lyfta armarna ovanför huvudet.

Denna muskel brukar vid olika övningar fungera som en synergist till andra muskler. Det finns ett fåtal övningar för att isolerat träna Trapezius men då muskeln är relativt stark är det väldigt få som vill isolera den vid träning. En benämning på överdriven utveckling av denna muskel brukar kallas tjurnacke.

Fäste:
Nyckelben (Clavicula) och skulderblad (Scapula)

Funktion:
Höjer skulderbladet (elevation), sänker skulderbladet (depression), för skulderbladet inåt (adduktion), vrider skulderbladet utåt (lateral rotation), böjer huvud och nacke bakåt (extension i nacke), böjer huvud och nacke åt sidan (lateral flexion), rotation åt motsatt håll.

Bra övningar:
Rodd och Latsdrag

Erector Spinae – Raka ryggmusklerna

Erector spinae är ryggens ytligaste, kraftigaste och längsta muskler och är posturala muskler som är väldigt viktig för hållningen. Erector Spinae ingår i det system av muskler som gör att vi människor kan gå på två ben.

Erector Spinae

Muskeln går från baksidan av korsbenet (os sacrum) och går uppåt ryggraden och fäster på ryggkotor, revben och ända upp på baksidan av skallbenet.

Med en inaktiv livsstil blir dessa muskler svaga, vilket sätter dig i riskzonen för ryggstam. För att minska din värk och förhindra skada, lägg till några bakåtstärkningsövningar till din rutin.

Fäste:
Samtliga kotor (C1-L5), samtliga revben, huvudet (Cranium)

Funktion:
Fäller ryggen bakåt (extension i ryggraden), böjer ryggen i sidled (lateralflexion i ryggraden), roterar ryggen, ökar svanken (framåttippning av bäckenet)

Övningar:
Fågelhund (se nedan), superman (se nedan) och marklyft

Rhomboid

Rhomboid är de mycket tunna musklerna i din övre del mellan axelbladen. Eftersom rhomboid kopplar axelbladet (eller scapula) till ryggraden, är de relativt små musklerna ansvariga för en tung börda som inkluderar att dra tillbaka axlarna för rätt hållning. Svaghet eller täthet (eller båda) i rhomboid orsakar inte bara dålig hållning, utan leder också till smärta.

rhomboid

Fäste:
Skulderbladet (Scapula)

Funktion:
Drar ihop skulderbladen (adduktion), sträcker armen bakåt (extension i axeln), håller skulderbladet pressat mot bröstkorgen

Övningar:
Rygglyft, Rodd, Face pull

Teres Major

Är en liten men viktig muskel som ligger under dina lats. Den arbetar tillsammans med dina lats.

Fäste:
Överarmen (Humerus)

Funktion:
För armen bakåt (extension i axelled), för armen in mot sidan (adduktion i axelled), roterar ut armen (utåtrotation i axelled)

Övningar:
Dumbbell pullovers, Latsdrag, rodd och chins

Quadratus lumborum – Fyrkantiga ländryggsmuskeln

quadratus lumborum

Quadratus Lumborum är en muskel som är oregelbunden och rektangulär i formen, och bredare nedtill än upptill. Den är en stor muskel som utgör mest av din mitten och lågrygg. Du har en på varje sida av ryggen och använder den delen av ryggen när du böjer dig till sidan och plockar upp något. Du aktiverar också den när du sitter, står eller går. Muskeln kallas även för kvadratiska ländryggsmuskeln eller fyrkantiga ländryggsmuskeln. Den är ofta boven i dramat när man får ryggskott.

Fäste:
Transversalutskott L1-5, 12 revbenet.

Övningar:
Sidoböjning (se nedan)

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar