Överträning – Ett bakslag i utvecklingen

Det är kul att träna men ibland kan för mycket leda till ett stadie som kalas överträning, eller ”chronic fatigue”. Det innebär att träningen överstiger kroppens förmåga till att återhämta sig. Då får du en motsatt effekt (katabolt) och bryter ner kroppen konstant. Du går alltså back istället för framåt i din träning och utveckling.

Överträning kan bero på flera olika orsaker men vanliga är att man som ovan motionär börjar träna intensivt och ökar träningspassen hastigt. Det kan också bero på en begränsad vila i form av sömn eller att det är stressigt på jobbet men också efter sjukdom.

Den främsta anledningen beror på att man får för lite vila och kroppen inte hinner återhämta sig innan nästa träningspass. Trots det relativt lätta formuleringen, kan överträningen leda till större risk för infektioner och även depression.

Överträning
Tränar du för mycket, kan det leda till att kroppen lägger av. Den vill inte mer och då kommer du definitivt inte att se resultat. Träna smart!
,Överträning skiljer sig ofta från mer erfarna motionärer med bra träningsbakgrund till människor som precis börjat träna med för höga mål. Det innebär också att man från en otränad kropp belastar kroppen oerhört mycket, vilket kan leda till den här överträningen.

Vanliga tecken på överträning kan vara:

  • Sämre prestation
  • Större risk för infektioner
  • Ökad trötthet
  • Depression
  • Ökad puls
  • Huvudvärk
  • Viktnedgång
  • Sömnsvårigheter
  • Att inte vakna utvilad

För någon som tränar är det svårt att upptäcka när man är övertränad. Kan man inte lyfta lika mycket som vanligt eller lättare blir trött, vill man oftast träna mer. Man tror att det är orsaken till dåliga prestationer. Det är viktigt att inte ignorera tecken på överträning.,För att hindra att bli övertränad, är det viktigt att man hittar en balans mellan träning och vila. Man måste se till att man får den vila kroppen kräver för återhämtning. Att träna överdrivet mycket kan bli en motgång och leda till att du blir övertränad. Det är trots allt under vilan du bygger muskler.

En regelbunden näringsrik kost som är anpassad för dina behov kan hjälpa dig att förhindra detta. Snåla inte på kolhydrater som är viktigt för ditt totala energiintag under dagen och se även till att du får i dig tillräckligt med vätska.

Överträning - återhämtning kolhydrater
Håller du en hög träningsfrekvens, måste du få i dig kolhydrater för att hålla energiintaget balanserat. Vilka kolhydrater du väljer är helt upp till dig.
,Man har forskat på området kring om man kan testa övertränade människor. Man har emellertid inte kommit fram till något som är 100 % säkert.

Några sätt att testa för överträning är:
– IgA nivåer i saliven
– Blodprov

Dessa test hjälper emellertid bara när man redan är övertränad. Man har inte hittat något test som kan hjälpa dig att se om du håller på att bli övertränad.,Det krävs både psykisk och fysisk återhämtning när man blivit övertränad. Vila är en självklarhet. Lågintensiv aerob träning 5-10 minuter om dagen, kan också hjälpa dig i återhämtningen. Sedan kan du öka intensiteten efter en period om 6-12 veckor.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar