Vitaminer och mineraler: Mineraler

Du som styrketränar gör rätt i att äta tillskott av mineraler, vitaminer och aminosyror. Du kan få ökad energi, bättre uthållighet och snabbare muskeltillväxt med mineraltillskott. 

Innehållsförteckning
  1. Två grupper med mineraler
  2. Mineralers uppgift i kroppen
  3. Mineraler i kombination med träning

Denna guide lär dig

  • Vilka de essentiella mineralerna är och hur de delas in
  • Mineralers kroppsliga uppgifter och påverkan
  • Hur mineraltillskott kan främja din tränin

1. Två grupper med mineraler

Mineraler eller mineralämnen brukar delas in i två olika grupper; makro-element och mikro-element. Indelningen grundar sig på hur stor mängd av mineralet som återfinns i kroppen.

De sju mineraler som tillhör gruppen makro-element är klor, kalcium, natrium, kalium, fosfor, svavel och magnesium. De mineraler som krävs i mindre doser än makro-mineralerna är koppar, järn, jod och zink, dessa fyra tillhör mikroelementen.

Precis som med vitaminer kan man drabbas av sjukliga symtom och besvär om man inte får i sig tillräckligt med mineraler via kosten. Välkända sjukdomar som diabetes, benskörhet, anemi, förhöjt blodtryck och i värsta fall cancer kan associeras med brist på särskilda mineraler.

För enzymers funktion samt nervsystemet krävs bland annat koppar, zink och magnesium. Vätskebalansen i kroppen, muskelavslappningen och metabolismen är också beroende av dessa.

När man tränar hårt och lyfter tungt bryter man ned muskelceller och musklerna skadas. För att cellerna ska nybildas och repareras krävs mineralerna som selen, mangan och koppar som tillsammans med antioxidantiska enzymer hämmar den nedbrytande processen.

2. Mineralers uppgift i kroppen

När man tränar hårt svettas man mycket och under perspirationen förlorar kroppen salter, mineraler och vitaminer.

Magnesium- och järnbrist kan drabba personer som ägnar sig åt högintensiva sporter under långa perioder, såsom maratonlöpare och cyklister. Sportdrycker kan vara en väg till ständigt påfyllda depåer av salter och spårämnen.

Exakt vad de olika mineralerna har för uppgift och påverkan i vår kropp är väldigt åtskilda. Kalcium är nödvändigt för nybildning av skelett och tänder och minskar även fettupptaget i tarmen.

Mineralen magnesium utgör en viktig faktor i många centrala kroppsfunktioner. Varje enskild cell kräver magnesium för att fungera och inte brytas ner, och mer än trehundra olika biokemiska reaktioner kräver magnesium för att aktiveras. Magnesium krävs bland annat för aktivering av mer än 70 % av kroppens alla enzymer samt för vår förmåga att absorbera kalcium och proteiner. Mineralet är även betydelsefullt för cell-, nerv-, skelett- och muskelfunktioner. Utan magnesium kan inte basala kroppsfunktioner som muskelavslappning efter muskelsammandragning fungera.

Muskelsammandragning och PH-balansen i kroppen är beroende av mineralen kalium samt svavel.

Koppar reglerar upptaget av järn samt nybildning av hemoglobin och bindväv.

Järn i sin tur krävs för blodets transport av hemoglobin samt stimulering av immunförsvaret.

Zink är riktigt avgörande för aktiva personer då mineralen stimulerar produktionen av proteiner, reparerar skadad vävnad och stärker immunförsvaret.

3. Mineraler i kombination med träning

Du som styrketränar gör rätt i att äta tillskott av mineraler, vitaminer och aminosyror. Du kan få ökad energi, bättre uthållighet och snabbare muskeltillväxt med mineraltillskott. Effekter som är mycket eftersträvansvärda för dig som bygger muskler.

Minskad muskelnedbrytning är en effekt som idrottare ständig jagar och vill reducera med rätt kost och tillräckligt med vila. Viktigt att poängtera är att du som stressar mycket samt har en försämrad matsmältning har ett större behov av ett ökade mineral- och vitamintillskott, än en helt frisk person som äter varierat och nyttigt.

Med ett enkelt mineraltillskott kan en eventuell sjukdomsbild förbättras, och du som tränar kan snabbare öka i muskelmassa och få ett bättre träningsresultat.,

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar