Träning och Medelhavskost minskar hälsorisker hos överviktiga

Livsstilsprogram som är fokuserade på högintensiv intervallträning kombinerad med kostrådgivning med inriktning på Medelhavskost har visat ge dramatiska resultat när det gäller att förbättra hjärthälsan hos människor som lider av bukfetma. Detta visar en studie som nyligen presenterades på the Canadian Cardiovascular Congress.

Kraftigt ökade hälsofördelar för hjärtat

– Var och en av dessa livsstilsförändringar är kända för att ha en inverkan på hälsan. Men ingen har tidigare studerat dem tillsammans under ett längre perspektiv, berättar Dr Mathieu Gayda. Han är en av studiens författare och han jobbar som träningsfysiolog vid the Montreal Heart Institute. Han berättar vidare att forskningsteamets resultat visar att kombinationen mellan de två olika livsstilsförändringarna kraftigt ökade fördelarna för hjärthälsan.

Att förbättra sin hjärthälsa kan ge ringar på vattnet

Hjärtats hälsofördelar inkluderar betydande förbättringar i kroppsfettsmassa, kolesterol, blodtryck, den fysiska kapaciteten, muskeluthålligheten, viktminskning, midjemått, vilopuls samt blodsockerkontroll. Förbättringar i midjemått, blodtryck och kondition kan i sin tur leda till flertalet andra hälsofördelar, däribland en minskad risk att utveckla högt blodtryck, men det kan också förbättra symptom av artros, livskvalitet, fysisk förmåga samt kognition.

Alla personer som deltog i studien led av bukfetma, vilket innebär att man har fettansamlingar kring mage och buk. Bukfetma ökar risken för att drabbas av hjärtsjukdomar, stroke, högt blodtryck, diabetes, högt kolesterol i blodet och en störd förmåga för kroppen att använda insulin på ett effektivt sätt, vilket är en sjukdom som kallas för insulinresistens.

Många hälsofördelar visades i studien

Studien visade en genomsnittlig minskning av midjemåttet på åtta centimeter, en sänkning av det systoliska blodtrycket med 6 mm hg samt en förbättring av konditionen på hela 15 procent under de första nio månaderna av studiens genomförande. I genomsnitt förbättrades också blodsockernivåerna med 23 procent hos de deltagare i studien som hade diabetes, samt en förbättring med cirka 10 procent hos de studiedeltagare som är drabbade av pre-diabetes.

– I allmänhet kan man säga att ju sjukare man är, desto mer kommer man att dra nytta av detta livsstilsprogram. De största förbättringarna i blodsockernivåer uppmättes hos de individer som är drabbade av diabetes, berättar författaren Anil Nigam som jobbar som förebyggande kardiolog vid the Montreal Heart Institute.

Hjärt- och kärlsjukdomar en ledande dödsorsak

Dr Gayda konstaterar att hjärt-kärlsjukdomar idag är den ledande dödsorsaken för kanadensare som lider av diabetes. Här i Sverige och andra delar av västvärlden kan man se samma trender.

– Förbättring och kontroll av blodsockret med hjälp av livsstilsförändringar så som kost och motion kan avsevärt minska den totala risken för att drabbas av hjärtsjukdom, stroke och även för mikrovaskulära komplikationer, så som njursjukdom och ögonsjukdomar.

Olivolja, grönsaker och intervallträning

Deltagarna i studien fick delta i ett högintensivt intervallträningsprogram två till tre gånger per vecka i kombination med kostrådgivning med inriktning på Medelhavskost, vilket är en kost som förespråkar massor av grönsaker, spannmål och fisk, små mängder av kött samt rikligt med olivolja. Högintensiv intervall träning är en form av konditionsträning som blandar kortare stunder av väldigt högintensiv träning med lågintensiv träning under totalt 20 till 30 minuter.

– Vad som är slående är inte bara de positiva resultaten som studien ger, de är vanliga även när motivationen hos deltagarna är hög, utan snarare det faktum att deltagarna fortsätter att förbättra sina resultat även under ett längre perspektiv, berättar Dr Nigam.

Det finns ingen magisk kristallkula

– När det handlar om att nå en hälsosam risk och att minska risken för att drabbas av hjärtsjukdomar och stroke så letar många människor efter den magiska kristallkulan, säger Dr Beth Abramson, som är talesman för the Heart and Stroke Foundation. Men det finns ingen magi, man måste ta sig ner till grunden och utgå från det sätt varpå vi lever våra liv. Vi själva har makten att förhindra upp till 80 procent av tidig hjärtsjukdom och stroke.

Hon tillägger att nyckeln till ett långt liv med ett friskt hjärta ligger i att hantera sin kost rätt, att vara fysiskt aktiv, att vara rökfri och att undvika överdriven alkoholkonsumtion och stress.

Viktigt med sunda livsvanor

En rapport från the Heart and Stroke Foundation som presenterades tidigare i år understryker vikten av sunda vanor för att skydda hjärthälsan och för att få fler hälsosamma levnadsår.

  • En stillasittande livsstil resulterar i nästan fyra levnadsår med minskad livskvalitet.
  • Att äta en dålig kost resulterar i nästan tre levnadsår med minskad livskvalitet.
  • Att sluta röka kan tillföra ytterligare två och ett halvt levnadsår med ökad livskvalitet.
  • Överdriven stress kan ta bort nästan två år av kvalitetstid.
  • En överdriven alkoholkonsumtion kostar kanadensare två år med en bra livskvalitet.

 

– Det handlar om att prioritera sin hälsa idag och att hålla fast vid det man har beslutat sig för, säger Dr Abramson som slutkläm.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar