Tillskott av vitamin D förbättrar muskeleffektiviteten

Ny forskning visar en koppling mellan kroppens D-vitaminnivåer och musklernas effektivitet. Tillskott av vitamin D kan också vara effektivt för att förbättra funktionen hos skelettets muskler.

Den nya studien presenterades vid the Society for Endocrinology årliga konferens i Harrogate,  Storbritannien. Studiens resultat kan förklara den fysiska trötthet som upplevs av patienter som lider av D-vitaminbrist samtidigt som det blir allt vanligare.

D-vitamin är ett hormon som produceras i huden främst genom att använda energin från solljus. I mindre utsträckning kommer också D-vitamin från vissa kostkällor. Brist på D-vitamin är ett betydande folkhälsoproblem som dessutom har visat sig vara ett tillstånd som blir allt vanligare. Vitamin D är viktigt för skelettet, men också för många av kroppens andra funktioner såsom immunförsvaret. Förutom att bygga upp och bevara skelettet så är muskeltrötthet ett vanligt symptom hos de patienter som lider av brist på D-vitamin.

Mitokondrierna – kroppens kraftverk

Man tror att denna trötthet kan bero på ett problem i mitokondrierna, alltså de ”kraftverk” som finns i varje cell i kroppen. Mitokondrierna använder glukos och syre för att skapa energi i en form som används för att driva cellen, den energirika molekylen ATP. Muskelceller behöver en större mängd ATP än andra celler för att kunna röra sig. De använder sig också av fosforkreatin som ska vara en klar och tillgänglig energikälla för att skapa ATP. Mitokondrierna fyller också på förrådet av fosforkreatin efter muskelkontraktion. En mätning av tiden det tar att fylla på förrådet av fosforkreatin, är alltså också en mätning av mitokondriernas effektivitet. Bättre mitokondriefunktion är förknippad med snabbare återhämtning av fosforkreatin.

Icke-invasiv magnetresonans scanning

En grupp forskare från Newcastle University, ledd av Dr Akash Sinha som också arbetar inom the Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust, undersökte tiden för återhämtning av fosforkreatinet hos ett antal patienter diagnosticerade med D-vitaminbrist. De utförde en icke-invasiv magnetresonans scanning för att mäta fosforkreatinets dynamik i samband med vadträning hos 12 patienter som led av svår D-vitaminbrist. Undersökningen genomfördes såväl före som efter behandling med vitamin D. Det är första gången som en studie av detta slag har genomförts.

Avsevärd förbättrad tid för återhämtning

Fosforkreatinets återhämtning förbättrades avsevärt efter att patienterna tagit en bestämd dos av D-vitamin oralt under 10-12 veckor. Den genomsnittliga återhämtningstiden för fosforkreatinet minskade från 34,4 sekunder till 27,8 sekunder. Patienterna som deltog i studien beskrev en förbättring av trötthetsymptom efter att de tagit tillskottet av vitamin D. I en parallell studie visade kontrollgruppen att låga nivåer av D-vitamin var associerade med minskad funktion hos mitokondrierna.

D-vitaminnivåerna är korrelerade med muskeleffektiviteten

Forskningen visar för första gången att D-vitamin nivåerna i kroppen är korrelerade med musklernas effektivitet. Likaså att musklernas aeroba metabolism förbättras med tillskott av D-vitamin. Även om detta är en liten studie, kan man konstatera ett tydligt samband och länk mellan D-vitamin och mitokondrierna hos människor. De mekanismer som ligger till grund för denna effekt är en öppning för framtida forskning av teamet. De strävar efter att ta reda på hur tillskott av D-vitamin kan lindra svaghet hos äldre eller förbättra fysiken hos idrottsmän.

Unikt samband hittat för första gången

Studien leds av Dr Akash Sinha, forskare vid Newcastle University och ingår i Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust. Han berättar att det är första gången som ett samband har påvisats mellan D-vitaminnivåer och musklernas aeroba funktion. De valde att använda en icke-invasiv scanning för att få ett unikt biokemiskt perspektiv på musklernas mitokondriska metabolism under träning. Precis som ett fönster där forskarna kunde se exakt vad som hände hos musklerna under tiden som de arbetade under träningspasset.

Patienter med D-vitaminbrist upplever ofta symptom på muskeltrötthet, berättar Akash Sinha. – Våra fynd hos en liten grupp patienter som har mycket låga D-vitaminnivåer, visar att musklernas effektivitet förbättrades när D-vitaminstatusen förbättrades, tillägger han. – Vi behöver ytterligare forskning för att räkna ut hur detta sker och om även patienter som inte lider av brist på D-vitamin kan dra nytta av detta.,

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar