Snus och träning

Att cigaretter har dåliga effekter på din träning har bevisats många gånger om i flera olika studier. Snusets effekter på träningen har däremot varit en undanskymd del i tobaksvarornas effekter på fysisk aktivitet. Det är många som tror att snus inte har några effekter på träningen och området är fortfarande relativt outforskat.

Tidigare studier som har gjorts på tobak som inte inhaleras har inte påvisat några nämnvärda effekter på prestation i träningen. En norsk studie visade emellertid att snusning kan ge ökad risk för skador vid träning. Närmre 500 norska värnpliktiga deltog i studien där man tränade hård träning under en viss tid.

En ökad mängd skador fanns bland snusarna i studien, både hos tränade och otränade individer. Orsaken till den ökade skaderisken och de ökade skadorna på grund av träningen berodde på minskat blodflöde till musklerna och försämrad nervkommunikation i musklerna.

Trots att snusning är bättre än rökning så förstår de flesta att det bästa alternativet är att sluta helt med tobaksvaror. Man ska också ha i åtanke att studierna som finns är få med tanke på att snusanvändningen i världen är relativt begränsad. Därför kan man inte utesluta att snusets effekter på träningen kan vara negativa.

Källor:

——————————————————————————
The effects of oral smokeless tobacco on the cardiorespiratory response to exercise.
Med Sci Sports Exerc. 1992 Mar;24(3):389-95.

Long-term use of smokeless tobacco and physical performance in middle-aged men.
Eur J Clin Invest. 1997 May;27(5):427-33.

Effects of varying doses of smokeless tobacco at rest and during brief, high-intensity exercise.
Mil Med. 1992 Feb;157(2):51-5.

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports,1997:7: 304-311

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar