Ät senap och bygg muskler?

Vill du gå ner i vikt, bygga muskler och bli mer fit? Då bör du ta en extra titt i din trädgård! En ny forskningsstudie, publicerad i The FASEB Journal, berättar nämligen att forskare har kommit fram till att när en speciell växtsteroid gavs till ett antal råttor så skapade detta en effekt liknande den som man får av anabola steroider – men utan de negativa bieffekterna. Dessutom upptäckte forskarna att den stimulerande effekten av homobrassinolide på proteinsyntesen i muskelcellerna ledde till ökningar i kroppsmassa, muskelmassa och ökad fysisk prestation. Homobrassinolide är en sorts brassinosteroid som finns i exempelvis senapsplantor.

Functional Foods – något för framtiden

Slavko Komarnytsky, som är forskare och PhD på North Carolina State University, berättar att de nu hoppas på att brassinosteroider kan bli ett effektivt, naturligt och mer säkert alternativ när det gäller ålders- och sjukdomsrelaterade muskelförluster, men också för de som vill förbättra sin uthållighet och fysiska prestation. Eftersom det redan idag finns växter som innehåller dessa komponenter, som senapsplantan, så kommer forskare i framtiden att kunna odla liknande växter med ett ännu högre innehåll av brassinosteroider. På så sätt kan man skapa functional foods, livsmedel som kan behandla eller förebygga sjukdomar samt öka den fysiska prestationen.

För att komma fram till de resultat som nu har presenterats i forskningsrapporten så har forskarna använt sig av råttor och exponerat deras muskelceller för olika mängder av homobrassinolide och därefter har man mätt proteinsyntesen i cellodlingarna. Resultatet visade ökad proteinsyntes och minskad nedbrytning av protein i dessa celler. Man har också gett homobrassinolide oralt till friska råttor regelbundet under 24 dagar. I samband med detta mätte man alla förändringar i kroppsvikt, födointag och kroppssammansättning. Det visade sig att de råttor som fått homobrassinolide tappade vikt och minskade sitt födointag, jämfört med råttor som inte fått denna steroid. Man mätte också kroppssammansättningen och även där kunde man se en tendens till ökad muskelmassa hos de djur som fått homobrassinolide. Studien upprepades också med råttor som utfodrats med en proteinrik kost och då observerades liknande resultat.

Källa:

D. Esposito, S. Komarnytsky, S. Shapses, I. Raskin. Anabolic effect of plant brassinosteroidThe FASEB Journal, 2011; 25 (10): 3708

http://www.fasebj.org/content/25/10/3708

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar