Så gör spenaten oss starka!

Man har länge vetat att nitrat, som naturligt förekommer i bland annat spenat, har en kraftigt positiv effekt på muskelstyrkan. Men man har inte vetat vad det har berott på. Nu är spenatens gåta löst.

Spenat gör oss starka

Forskare vid Karolinska Institutet har lyckats fastställa varför just spenat gör oss så otroligt starka. Det har de gjort genom att identifiera två betydelsefulla proteiner som visat sig öka i musklerna efter intaget av nitrat. Studien är finansierad med medel från Vetenskapsrådet, Centrum för idrottsforskning, Association Française Contre les Myopathies, AFM (Franska föreningen mot myopati) samt National Institute for Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, NIAMS.

Testat med möss

I studien gav forskarna möss nitrat genom deras dricksvatten och detta fick mössen att uppvisa en kraftigt ökad muskelstyrka. Detta skedde redan vid sådana doser som enkelt går att få i sig via vanlig kost. Forskarna delade in mössen i två grupper, där hälften fick nitrat i sitt dricksvatten under en vecka och resterande hälft av mössen ingick i en kontrollgrupp. Den mängd nitrat som mössen i studiegruppen fick motsvarade vad en människa skulle få i sig genom att äta mellan 200 och 300 ran färsk spenat eller tre till fyra rödbetor om dagen.

Dramatiskt starkare muskelstyrka

När en vecka hade gått så undersökte forskarna olika muskler på mössens ben och fötter. Det visade sig då att de möss som tillhörde undersökningsgruppen hade fått dramatiskt starkare muskler. Framförallt såg man stor skillnad i Extensor digitorum longus, som sitter på underbenets framsida,liksom i Flexor digitorum brevis, som finns i fötterna.

Ökad förekomst av vissa proteiner

Forskarna fortsatte sina studier och fann då att de möss som fått nitrat hade en större förekomst av två olika proteiner inuti deras muskler. Det antas förklaara den ökade muskelstyrkan. Proteinerna heter CASQ1 och DHPR och dessa proteiner har att göra med homeostasen av kalcium, vilket är ett grundämne som har stor betydelse för muskelcellernas kontraktion. Forskarna vill nu fortsätta sina stormar genom att exempelvis studera hur det går att tillämpa de nya kunskaperna ecemplevis till personer som har muskelsvagget.

Nitrat finns i många livsmedel

Nitrat är ett ämne som finns naturligt i många livsmedel. Främst finns det i spenat och rödbetor, men också i många andra gröna bladgrönsaker, som i sallad och mangold. Rödbetsjuice är sprängfull av nitrat. Än så länge finns det inga kosttillskott med nitrat.

Källor:

“Dietary nitrate increases tetanic [Ca2+]i and contractile force in mouse fast-twitch muscle.” Andrés Hernández, Tomas A. Schiffer, Niklas Ivarsson, Arthur J. Cheng, Joseph D. Bruton, Jon O. Lundberg, Eddie Weitzberg, Håkan Westerblad, Journal of Physiology, Epub ahead of print 11 June 2012, doi:10.1113/jphysiol.2012.232777

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar