Proteintillskott missbrukas ofta av idrottare

Proteintillskott har ingen egentlig effekt och är ett helt onödigt tillskott för idrottare på både elit- och amatörnivå, hävdar Martin Fréchette, forskarstuderande vid Université de Montréal, Canada.
Fréchette har i sin doktorsavhandling intervjuat 42 idrottare om användandet av kosttillskott. Intervjupersonerna har redogjort för sina intag av föda under sammanlagt tre dagar och förde under den tiden noggranna anteckningar om allt som man stoppade i munnen. Det handlar om idrottare från så vitt skilda sporter som cykling, simning, judo och volleyboll.

9 av 10 kunde rapportera att man dagligen använde sig av olika kosttillskott bestående av ett genomsnitt på 3,35 tillskott. De huvudsakliga tillskottsprodukterna var energidrycker, multivitaminer, mineraler och proteinpulver. Fréchette upptäckte till sin förvåning att de allra flesta av hans intervjuoffer hade märkbart klena kunskaper om kosttillskott. ”Bara en av fyra hade någorlunda tillfredsställande kunskaper i ämnet”, skriver han.

70 procent av de tillfrågade påstod att deras resultat på träning och tävling inte skulle påverkas nämnvärt om de slutade använda sig av proteintillskott. 66 procent ansåg sig vara missnöjda med sina matvanor och använde sig därför av olika kosttillskott. För de som var nöjda med sina kostvanor steg den siffran till 90 procent.

Fréchette sticker ut hakan ganska rejält i sin rapport när han säger att ”vissa idrottare konsumerar förbjudna droger utan att veta om det, eftersom kosttillskott ofta innehåller andra ingredienser än vad som står att läsa i innehållsförteckningen på burken”.

Andra studier har tidigare visat att 12-20 procent av de produkter som finns på marknaden och som används av idrottare innehåller otillåtna substanser av drogliknande karaktär. Fréchette kunde observera ett visst intresse hos idrottarna rörande effektiviteten, legitimiteten och säkerheten hos dessa droger.

”Faktum är att inte mindre än 81 procent av alla idrottare som regelbundet använder sig av kosttillskott får redan tillräckligt med protein via sitt dagliga kostintag”, säger Fréchette.

Till yttermera visso visar det sig att idrottare som använder sig av kosttillskott har mineral- och vitaminvärden som vida överstiger de acceptabla normerna. ”Detta gör dem mer utsatta för olika hälsoproblem”, enligt Fréchette.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar